Boyle Abbey

Mainistir Na Búille

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Mainistir na Búille, Contae Ros Comáin
Uimhir Theileafóin:  +353 71 9662604
Uimhir Facs:  +353 71 9664817
Seoladh ríomhphoist:  ceidefields@opw.ie

Láithreán Gréasáin: Níl aon láithreán ann 

Uaireanta Oscailte

2 Aibrean  - 23 Mean Fómhair: Gach lá 10.00 - 18.00

 

Meánfhad na Cuairte: Uair an chloig 

 

Táillí Isteach

Duine Fásta: €4.00
Grúpa & Seanóirí: €3.00
Leanbh / Mac léinn: €2.00
Teaghlach: €10.00


Áiseanna

Saoráidí:  Taispeántais, leithris, clós bus/carrchlós gar don Mhainistir
Bialann/Seomraí Tae:  Níl siad ann

Mainistir Chistéireach dhea-chaomhnaithe mhórthaibhseach is ea Mainistir na Búille a bunaíodh sa dara haois déag faoi phátrúnacht an teaghlaigh áitiúil, muintir Mhic Diarmada, a bhí i réim sa cheantar ag an am. Cé gur scriosadh an Mhainistir i rith an tseachtú haois déag agus an ochtú haois déag le linn do shaighdiúirí a bheith á húsáid, téann sí i bhfeidhm ar an gcuairteoir go fóill agus tá sí ar cheann de na seanfhoirgnimh Chistéireacha is gríobhaí in Éirinn. Tá taispeántas le feiceáil i dteach geata athchóirithe a tógadh sa séú haois déag nó sa seachtú haois déag. Tá rochtain theoranta ann do dhaoine faoi mhíchumas.

Suíomh: I mBaile na Búille, in aice leis an N4 (Bóthar Bhaile Átha Cliath/Shligigh)

Bealach/Bealaí Bus:  Glaoigh ar Ionad Taistil Bhus Éireann +353 1 8366111

Turais Threoraithe: 
Gach uair an chloig ón 10.00 - 17.00
Uaslíon:  40
Fad:  40 nóiméad

Bileog Eolais/Treoirleabhar:  Ar fáil i mBéarla, i nGaeilge, i bhFraincis, i nGearmáinis, in Iodáilis agus i Spáinnis          

 Imeachtaí Séasúracha: Fiosraigh an scéal roimh ré trí úsáid a bhaint as na sonraí teagmhála thuas

An gceadaítear grianghraif/físeáin:  Ceadaítear, ach ní mór ceadúnas a fháil chun críocha tráchtála

Eolas Breise:  Tá obair chaomhnaithe á déanamh faoi láthair. Cead isteach deiridh 45 nóiméad roimh dhúnadh na háite.

Féilire Imeachtaí

Event Calendar
< March 2015 >
M T W T F S S
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5


Uirlisí

  • Priontáil an leathanach seo
  • Leabharmharc an leathanach seo