Kilmainham Gaol

Príosún Chill Mhaighneann

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Bóthar Inse Chór, Cill Mhaighneann, Baile Átha Cliath 8
Uimh. Theileafóin:  +353 1 453 5984
Uimh. Fhacs:  +353 1 453 2037
R-phost:  kilmainhamgaol@opw.ie
Suíomh gréasáin:  Dada

Uaireanta Oscailte

Aibreán - Meán Fómhair: Go Laethúil 09:30 - 18:00 (cead isteach deireanach ar 17:00)
Deireadh Fómhair - Márta:
Luan - Satharn  09:30 - 17:30 (cead isteach deireanach ar 16:30)
Dé Domhnaigh 10:00 - 18:00 (cead isteach deireanach ar 17:00)                                                                                 

Meánfhad Turais:      1 - 5 uair an chloig.

Ní ligfear isteach mionaoiseach neamhthionlactha (faoi 18).

Táillí Isteach

Duine Fásta: €7.00
Grúpa & Seanóir: €5.00
Páiste / Mac Léinn: €3.00
Teaghlach: €17.00

Áiseanna

Leithris, leithris do dhaoine atá faoi mhíchumas, ionad friothála ar naíonáin, ionad taispeántais

Bialann/Seomraí tae:  Tá - Seomra Tae

Ceann de na príosúin nach bhfuil in úsáid is mó atá san Eoraip, a chlúdaíonn formhór na dteagmhas laochta agus tragóideach i dteacht chun cinn na hÉireann mar náisiún nua-aimseartha ó na 1780dí go dtí na 1920dí. Ar na nithe is díol spéise tá mórthaispeántas ag déileáil le stair pholaitiúil agus choiriúil an phríosúin agus lena athchóiriú. Áirítear taispeántas closamharc sa turas ar an bpriosún. Is féidir turais a shocrú do chuairteoirí a bhfuil riachtanais speisialta acu ach socrú a dhéanamh roimh ré.

 

Suíomh: 3.5km ó lár Bhaile Átha Cliath

Bealaí Bus:  Uimh. 69, 79, go léir ó Ché Astúin, Baile Átha Cliath 2
Uimh 13 & 40 ó Sráid Uí Chonaill.  Féach ar http://www.dublinbus.ie/Route-Planner/ le tuilleadh eolais

LUAS.  An líne dearg - an stad ar Bóthair na Siúire.  Féach ar http://www.luas.ie/suir-road.html le tuilleadh eolais

Turais faoi Threoir: Rochtain ar Phríosún Chill Mhaighneann trí Thuras faoi Threoir Amháin
Ní mór do gach grúpa (níos mó na 10) áirithiú a dhéanamh roimh ré
Uasmhéid:  45 - 50 Aga:  60 nóiméad

Bileog/Leabhar Treorach:  Béarla, Gaeilge.    Kilmainham Gaol Irish  

Imeachtaí Seásúrtha:  Déan seiceáil roimh ré le do thoil ag úsáid na sonraí teagmhála atá liostáilte thuas.

Fótagrafaíocht / Físeán ceadaithe:  Fótagrafaíocht - Tá  Físeán - Níl

Eolas Breise:  Tabhair faoi deara le do thoil gur láithreán an-ghnóthach é seo agus b'fhéidir go gcuirfí moill ar thurasóirí.  Bíonn an taobh istigh den Phríosún an-fhuar i rith an gheimhridh - bí gléasta i gceart chuige le do thoil.

 

Féilire Imeachtaí

Event Calendar
< August 2015 >
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6


Uirlisí

  • Priontáil an leathanach seo
  • Leabharmharc an leathanach seo