Gallarus Castle - 01

Caisleán agus Aireagal Ghallarais

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Gallarus, Baile na nGall, Co. Chiarraí
Uimh. Theileafóin: +353 64 6632402
R-phost: info@heritageireland.ie
Suíomh Gréasáin: Dada

 

 

Uaireanta Oscailte

 

Bíonn an t'Airgaeal ar oscailt i rith na bliana ar fad. Mar sin féin, tabhair faoi deara go mbíonn an tIonad Cuairteoirí dúnta i rith mhíonna an gheimhridh.

Turais Threoraithe an Chaisleán : Ar fáil ar iarratas (087) 2497034

Tá carrchlós príobháideach ar fáil in aice leis an Aireagal.  Tá áiseanna eile lena n-áirítear leithris ann chomh maith. Tá táille ar na háiseanna seo agus ní féidir an Cárta Oidhreachta a usáid.

 

 

Táillí Isteach

Saor ó Tháille

Áiseanna

Caisleán Ghallarais
Páirceáil do chuairteoirí atá faoi mhíchumas amháin (ag an gCaisleán).

 

Aireagal Ghallarais
Páirceáil an-teoranta.

 

 

 

 

Caisleán Ghallarais

Thóg na Gearaltaigh é agus is dócha go mbaineann sé leis an 15ú haois. Tá sé ar cheann den mbeagán caisleán atá fós ar leithinis Chorca Dhuibhne Daingin. Is túr cheithre urlár é le síleáil bhogtha ar an gceathrú urlár, ní mhaireann aon cheann de na forbhallaí.

Déanadh obair chaomhnaithe ar an gcaisleán le blianta beaga anuas agus tá lánrochtain ar an taobh istigh.  Bhí rochtain i dtosach báire ar an dara urlár agus bhí struchtúr cosanta dhá urlár chun tosaigh atá imithe anois ach is féidir rian de a fheiceáil ar an mballa seachtrach.

Tá rochtain teoranta ann do chuairteoirí atá faoi mhíchumas. Níl carrpháircáil ag an suíomh.

 

Suíomh: 10km ón Daingean (R559)

 

Aireagal Ghallarais

Ceann de na comharthaí fearann is cáiliúla i gCorca Dhuibhne agus tá sé suite in aice le Caisleán Ghallarais.  Is de chloch atá an tAireagal déanta ina iomláine agus deirtear go bhfuil dealramh aige le bád lena bhéal faoi.  Tá roinnt dátaí luaite don tráth inar tógadh é ach níl dáta cruinn ar fáil. Tá sé dea-chaomhnaithe agus tá roinnt déantán seandálaíochta le fáil ar an bhfearann timpeall an Aireagail.  Coimeádann an OOP an tAireagal agus an fearann ina thimpeall go cúramach.

Suíomh: 10km ón Daingean (R559)

Turais faoi Threoir: Turais an OOP ar an láthair i rith an tséasúir.