Muckross Friary

Mainistir Mhucrois

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Eastát Mhucrois, Cill Airne, Co. Chiarraí
Uimhir Theileafóin:  +353 64 6631440
Uimh. Facs: +353 64 6639192
Suíomh Gréasáin: www.muckross-house.ie  

Uaireanta Oscailte

Lár Mheithimh - Go luath i dtús Mheán Fómhair
Go laethúil ón 10.00 - 17.00       
Tabhair faoi deara nach bhfuil cead isteach 45 nóim roimh am dúnta. 

Gnáthfhad na Cuairte: 30 nóiméad 

Táillí Isteach

Saor in aisce

Áiseanna

Carrchlós poiblí gar don suíomh.

Bialann/Seomraí Tae: Níl  

Bunaíodh an Mhainistir Phroinsiasach seo sa 15ú céad agus tá sí caomhnaithe go fíormhaith.  Bhí an séipéal tógtha sular cuireadh an túr leis agus is é seo an t-aon túr Proinsiasach in Éirinn atá chomh leathan leis an séipéal.    Tá an mhainistir agus na foirgnimh go léir a bhaineann léi ina seasamh agus tá seanchrann iúir i lár báire.  Chuir muintir Chromail an ruaig ar na manaigh sa deireadh sa bhliain 1652. 
Féach freisin Feirmeacha Traidisiúnta Mhucrois, Páirc Náisiúnta Chill Airne, Mainistir Mhucrois agus Caisleán an Rois. Tá rochtain iomlán ann do chuairteoirí faoi mhíchumas.

Suíomh:  4km ó Chill Airne ar an N71 (Bóthar an Neidín).
Siúlóid 5 - 10 nóim ón gcarrchlós gar don Muckross Park Hotel