Ballyahack Castle

Caisleán Bhaile Hac

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Baile Hac, Co. Loch Garman 
Teil:  +353 51 389468

Seoladh ríomhphoist:  jerpointabbey@opw.ie 
Láithreán Gréasáin:  Níl láithreán gréasáin

Uaireanta Oscailte

2020

9 Bealtaine - 26 Lúnasa

Satharn - Céadaoin, an dé lá sin san áireamh : 09.30 - 17.00 

Cead deireanach isteach 45 nóiméad roimh am dúnta.

Táillí Isteach

Saor in aisce

Áiseanna

Saoráidí:  Is féidir carranna a pháirceáil sa tsráidbhaile in aice láimhe

Bialann/Seomraí Tae:  Níl siad ann

Tabhair faoi deara: Is é an deireadh scafall le tosú in Eanáir 2017 agus leanfaidh sé ar aghaidh ar feadh thart ar 12 seachtain. Cuairteoirí a bheith ar an eolas go mbeidh a shrianadh rochtain ar réimsí Charraig Phádraig i rith an ama. Is mian leis an OOP leithscéalta as aon mhíchaoithiúlacht.

Tá Caisleán Bhaile Chac ina sheasamh go húdarásach le fána ghéar os cionn inbhear Phort Láirge. Ceaptar gur thóg Ridirí Ord Naomh Eoin an caisléan, ar túrtheach mór é, thart ar an mbliain 1450. Ba iad Ridirí Ord Naomh Eoin ceann den dá ord mhíleata mór le rá i dtús an dara haois déag, tráth a raibh na Crosáidí ar siúl.

Suíomh:  Sráidbhaile Bhaile Hac (taobh leis an R733)

Bealach (Bealaí) Bus:  Téigh i dteagmháil le hIonad Taistil Bhus Éireann,             +353 1  8366111            

Turais Threoraithe:
Uaslíon daoine:  15-20
Fad:  40 nóiméad

Bileog Eolais/Treoirleabhar:  Ar fáil i mBéarla     

Imeachtaí Séasúracha:  Fiosraigh an scéal roimh ré trí úsáid a bhaint as na sonraí teagmhála thuas

An gceadaítear grianghraif/físeáin:  Ní cheadaítear