Ormond Castle

Caisleán Urumhan

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Páirc an Chaisleáin, i leataobh ó Shráid an Chaisleáin, Carraig na Siúire, Co. Thiobraid Árann
Teil: +353 51 640787
Facs: +353 51 640787    
Ríomhphost: ormondcastle@opw.ie    
Suíomh gréasáin: níl

Uaireanta Oscailte

2020

27 Márta - 01 Samhain : Gach Lá - 10.00 - 18.00

Cead deireanach isteach 45 nóiméad roimh am dúnta.

Táillí Isteach

Duine Fásta: € 5.00
Grúpa / Sinsearach: € 4.00
Leanbh / Mac Léinn: € 3.00
Teaghlach: € 13.00

Áiseanna

Leithris, áit pháirceála phoiblí do charranna / busanna cóngarach don suíomh  

Bialann/Seomraí Tae: Níl 

 

Is é Caisleán Urumhan an sampla is fearr atá in Éirinn de theach mainéir Eilíseach.  Thóg Tomás, 10ú Iarla Urumhan, an caisleán sna 1560adaí. Tá dhá thúr ón 15ú céad ina ndlúthchodanna den teach mainéir. Is é seo an t-aon áitreabh ollmhór amháin nach bhfuil daingnithe atá fágtha againn sa tír ón tréimhse shuaite úd. Tá roinnt den saothar plástair is dea-mhaisithe sa tír le feiceáil sna seomraí ceiliúrtha agus tá portráidí i bplástar ina measc.

Suíomh: Suite i mbaile Charraig na Siúire   

Bealach(Bealaí) Busanna: Téigh i dteagmháil leis an Ionad Taistil, Bus Éireann, +353 1 8366111  
    
Turais Threoraithe :  
Rochtain - ar thuras treoraithe amháin
An líon is airde: 20 - 25     
Fad ama: 45 nóiméad      

Bileog eolais/ Leabhar treorach: Béarla, Gaeilge, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis,Spáinnis  

Ócáidí Séasúracha: Seiceáil roimh ré; úsáid na sonraí teagmhála thuas, le do thoil

An gceadaítear Fótagrafaíocht / Físeán: Ní cheadaítear

Faisnéis Bhreise: Tabhair faoi deara, le do thoil, gur rochtain theoranta atá ann chuairteoirí faoi mhíchumas.