St Marys Church Gowran Co Kilkenny

Teampall Mhuire, Gabhrán

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Gabhrán, Co. Chill Chainnigh 
Teil:  +353 (0) 56 772 6894 (i rith an tséasúir oscailte) + 353 (0) 56 772 4623 (i rith an tséasúir dúnta)

Ríomhphost:  info@heritageireland.ie
Láithreán Gréasáin:  Níl ann

Uaireanta Oscailte

2020

14 Bealtaine - 26  Lúnasa : 10.00 - 17.30
Am deiridh iontrála 45 nóiméad roimh am dúnta

Meánfhad Cuairte:  45 nóiméad

Táillí Isteach

Saor in Aisce

Áiseanna

Taispeántas

Bialann/Seomraí Tae:  Níl ann

Tógadh an eaglais choláisteach seo ag deireadh an 13ú aois ar láthair mainistreach a bhí ann roimhe. Rinne "coláiste" - cléirigh a bhí ina gcónaí i bpobal ach nár ghéill do riail mainistreach - freastal uirthi. Chónaigh siad i dteach atá millte anois, in aice na heaglaise. Ba struchtúr mór ilchasta a bhí san eaglais. Bhí pasáiste sa mheánlann  (príomhchuid na heaglaise ina suíodh an pobal) agus saingeal fada (an chuid den eaglais ina chuirtear an altóir) agus tá dealbhóireacht ailtireachta d'ardchaighdeán ann. Go deireanach sna meánaoiseanna cuireadh túr mór millteach isteach idir an mheánlann agus an saingeal, agus sa 19ú aois ionchorpraíodh an túr seo isteach in eaglais an pharóiste, a tógadh in áit an tsaingil agus a chlúdaíonn thart ar leath an fhoirgnimh anois. Rinneadh roinnt athruithe eile ar an eaglais ag tréimhsí éagsúla.

Láthair:  Lár bhaile Ghabhráin. Lean an N9 ó Cheatharlach ó dheas i dtreo Bhaile Mhic Andáin

Bealaí Bus:  Déan teagmháil le hIonad Taistil Bhus Éireann +353 1 8366111            

Turais Threoraithe:   Turais rialta ar fáil

Bileog Eolais/Treoirleabhrán:   Béarla         

Imeachtaí Séasúracha:   Seiceáil roimhré le do thoil, agus na mionsonraí teagmhála thuasluaite á n-úsáid agat

Grianghrafadóireacht /Físthaifeadadh ceadaithe:  Tá, ach cead ag teastáil chun críocha tráchtála

Eolas Breise:  Rochtain theoranta do chuairteoirí faoi mhíchumais