Casino Marino

An Casino, Marino

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Corrán Chnocán na Silíní, le hais Bhóthar Mhullach Íde, Marino, Baile Átha Cliath 3.
Uimhir Theileafóin:  +353 1 833 1618
Facs:  +353 1 833 2636
Ríomhphost:   casinomarino@opw.ie
Láithreán Gréasáin:  www.casinomarino.ie

Uaireanta Oscailte

 Tá an suíomh seo dúnta faoi láithair mar gheall ar obair chothabhála bhunriachtanach.

16 Márta - 31 Deireadh Fómhair 
10:00-17.00 Bealtaine & Deireadh Fómhair

10:00-6:00 Meitheamh-mfómh san áireamh

ligean isteach go deireanach 45 nóiméad roimh am dúnta

Turais phoiblí ar an 10:00 uair an chloig, 11:00 srl

Grúpaí In áirithe ar leath uair an chloig 10:30, 11:30 agus araile

Táillí Isteach

Duine Fásta: €7.00
Grúpaí & Daoine Scothaosta: €5.00
Leanbh / Mac Léinn: €3.00
Ráta Clainne: €12.00

Áiseanna

Leithreas, carr/buschlós

Bialann/Seomraí Tae:  Níl

Is é Sir William Chambers a dhear an Casino mar theach pléisiúir do James Caulfield, an chéad Iarla ar Charlemont. Tá sé ar cheann de na foirgnimh nuachlasaiceacha is galánta san Eoraip ón 18ú céad. Ciallaíonn Casino "teach beag" agus is díol suntais é do dhaoine go bhfuil 16 sheomra ann atá maisithe go galánta, ina bhfuil saibhreas domhain fíneáltachta agus deartha. Is foirgneamh dochreidte é - i dtéarmaí struchtúir agus staire araon.

Tá an Casino suite in Marino, le hais Bhóthar Mhullach Íde agus níl sé ach trí mhíle ó thuaidh de lár Bhaile Átha Cliath.

Suite: 5 chiliméadar ó thuaidh de Lár na Cathrach. Ó Fhionnradharc go Bóthar Mhullach Íde. An chéad chasadh ar chlé i ndiaidh Ascaill Uí Ghríofa (i ndiaidh Cheanncheathrú Oiliúna Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath) isteach go Corrán Chnocán na Silíní. Téann geataí móra ar do chlé isteach chuig na tailte.

Dart: Is siúlóid 20 nóimeád é ó stáisiún Chluain Tarbh.

Bealaí Bus:  14, 27, 27A, 27B, 42, 43, 128 ó Stásiún ui Chonghaile.  14, 27, 27A, 27B, 128, ó Ché Éidin. 42, 43 ó Shráid na Mainistreach Íochtarach.

Tagann deireadh le Bus 123 Imp ó Shráid Uí Chonaill ag Ascaill Uí Ghríofa. Ansin, lean na treoracha thuas.

Turais Threoraithe: Cead isteach le turas treoraithe amháin
Uasmhéid:  16
Fad:  45 nóiméad

Bileog Eolais/Treoirleabhar:  Béarla, Gaeilge, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis agus Spáinnis  

Imeachtaí Séasúracha:  Déan seic roimh ré le do thoil, ag baint úsáide as na sonraí teagmhála thuas

Grianghrafadóireacht / Físeáin ceadaithe:  Níl

Eolas Breise:Téitear isteach ar an staighre.

D'fhonn na hurláir iontlaise a chosaint ní bheidh cead ag cuairteoirí bróga a chaitheamh, cuirfear cumhdaigh cos ar fáil saor in aisce.

Tabhair ar aird go mbeidh an Casino dúnta le linn Nollaig 07 agus Eanáir 08 chun é a chothabháil agus a athdheisiú.