Garden of Remembrance

An Gairdín Cuimhneacháin

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Cearnóg Pharnell Thoir, Baile Átha Cliath 1 
Uimh. Theileafóin: +353 1 8213021
Uimh. Fhacs: Dada             
R-phost: superintendent.park@opw.ie
Suíomh gréasáin: Dada 

Uaireanta Oscailte

2020

 Aibrean- Meán Fomhair: Go Laethúil, 08.30 - 18.00
Deireadh Fómhair - Márta: Go Laethúil, 09.30 - 16.00
Bíonn na Gairdíní oscailte Lá Nollag, 11.00 - 13.00 

Meánfhad Turais: 1 uair an chloig. 

Táillí Isteach

Saor ó Tháille

Áiseanna

Bialann/Seomraí tae:  Níl aon cheann ar an láthair ach tá a lán acu in aice láimhe 

Ba é Dáithí Hanly a dhear an gairdín álainn seo i lár na cathrach atá tiomnaithe i gcuimhne orthu sin go léir a fuair bás ar son Saoirse na hÉireann.  Tá an dealbh mhór a rinne Oisín Kelly bunaithe ar théama "Chlann Lir".  Tá sé ar intinn go mbeadh an gairdín ina áit chiúin chuimhneacháin agus smaointeachais.

Suíomh: Lár Chathair Bhaile Átha Cliath

Bealaí Bus: Ní bhaineann le hábhar   

Turais faoi Threoir: Féintreoraithe

Bileog/Leabhar Treorach: Béarla

Imeachtaí Séasúrtha: Déan seiceáil roimh ré le do thoil ag úsáid na sonraí teagmhála atá liostáilte thuas

Fótagrafaíocht / Físeán ceadaithe: Tá.  Is gá cead a fháil d'fhótagrafaíocht tráchtála.