Rathfarnham Castle

Caisleán Ráth Fearnáin

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14
Uimh Gutháin: + 353 1 493 9462
Uimh Facs: Níl ann
Ríomhphost: rathfarnhamcastle@opw.ie
Láithreán Gréasáin : Níl ann

Uaireanta Oscailte

2019

Ar Oscailt:

Bealtaine - Meán Fómhair 09.30- 17.00

Deireadh Fómhair- Aibrean Dé Céadaoin- Dé Domhnach , L/S/B/ 10.30- 17.00.

Táillí Isteach

Duine Fásta: €5.00
Grúpa agus Seanóir: €4.00
Leanbh / Mac Léinn: €3.00
Ráta Teaghlaigh: €13.00

Áiseanna

Leithris, leithreas do dhaoine a bhfuil míchumais ag dul dóibh,carr/buschlós  

Bialann/Seomraí Tae: Beidh na seomraí tae oscailte ar feadh na bliana. Bealach isteach do chuairteoirí faoi mhíchumas
Uaireanta Oscailte Geimhridh: 10.00am-16.00pm gach lá
Áit suí: 50
Teileafón: + 353 1 493 9461

Ní fios go baileach cén dáta a tógadh an caisleán, ach is léir ón  taighde  gur dócha gur 1893 a tógadh é.  Ba é Adam Loftus, fear eaglaise uaillmhianach as Yorkshire, a tháinig go hÉirinn mar shéiplíneach chuig an bhFear Ionad, a ceapadh mar Ardeaspag Bhaile Átha Cliath, Ard-Seansailéar na hÉireann sula i bhfad, agus a raibh dlúthbhaint aige le bunú Choláiste na Trionóide a thóg an caisleán.  Baineann stair spéisiúil chorrach leis an gcaisleán agus tá dearaí breátha ón 18ú haois le Sir William Chambers agus le James 'Athenian' Stuart le feiceáil ann.  Tá an caisleán a chaomhnú faoi láthair  agus gheobhaidh cuairteoirí spléachadh mealltach ar  thréimhsí éagsúla  an chaisleáin san am a chuaigh thart agus a aimsíodh le linn taighde a rinneadh ar an áit. 

Bealaí Bus: 16/16A ó lár na cathrach, 17 (An Charraig Dhubh - Rialto), 75 (Dún Laoghaire - Tamhlacht)

 

Láthair: Seachbhóthar Ráth Fearnáin, idir Ráth Fearnáin agus Bóthar na Gráinsí (in aice Sráidbhaile Ráth Fearnáin)

Turais Threoraithe:   Turas Threoraithe féin amháin                   
Ní mór do ghrúpaí turais threoraithe a chur in áirithint roimh ré

BileogEolais/Treoirleabhrán:  Bileog i mBéarla

Imeachtaí Séasúracha: Taispeántais, ceolchoirmeacha agus imeachtaí do pháistí ar siúl ó am go ham 

Grianghrafadóireacht/Físthaifeadadh ceadaithe: Tá, ach beidh cead ag teastáil ar chúiseanna tráchtála 

Eolas Breise: Bealach isteach srianta ar dhaoine a bhfuil míchumais ag dul dóibh