Farmleigh

Farmleigh - Teach agus Eastát

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 15.
Uimh. Theileafóin: +353-1-815 5900 / 8155981
Uimh. Fhacs: +353 1 8155968
R-phost: farmleighinfo@opw.ie
Suíomh gréasáin: www.farmleigh.ie

Uaireanta Oscailte

2020

An Teach: 14 Marta -31 Nollaig,  Turas treoraithe gach lá10.00 - 17.30. An cead isteach deireanach chuig an teach 16.30. 
An Eastát agus an Café Boathouse - ar oscailt gach lá10.00- 18.00

An cead isteach deireanach chuig an Eastát 1 uair sula ndúntar.

Tabhair faoi deara go bhfuil gach socrú oscailte faoi réir é a bheith curtha ar ceal má bhíonn an teach ag teastáil d'úsáid oifigiúil Rialtais. Cuir glaoch teileafóin roimh ré le do thoil nó téigh go dtí ár suíomh gréasáin i dtreo is nach mbeidh díomá ort.
.
Meánfhad Turais: 1 - 3 uaire an chloig.

Táillí Isteach

Saor ó Tháille

Áiseanna

Leithris, Dearadh, Gailearaí Amharcealaíon agus Ceardaíochta, Páirceáil Charr, rochtain Uilíoch ar an Teach.

Bialann/Seomraí tae:      
Boathouse Restaurant, Motorhouse Café.
Acmhainn Suite: 60 - 70

Is eastát é Farmleigh de 78 acra atá suite siar ó thuaidh ó Pháirc an Fhionnuisce i mBaile Átha Cliath.     Cheannaigh Oifig na nOibreacha Poiblí é thar ceann an Rialtais i Meitheamh 1999 agus déanadh é a fhorbairt d'fhonn cóiríocht a sholáthar d'uaisle a thiocfadh ar cuairt agus d'aíonna an náisiúin, do chruinnithe ardleibhéil Rialtais agus chun taitneamhachta an phobail.  Tá Farmleigh ina mhacasamhail sainiúil ar an tréimhse ina raibh sé suas, tréimhse Éadbhaird, nuair a tháinig tionsclóirí saibhre in ionad na n-úinéirí talún mar lucht tógála na dtithe móra in Éirinn.  Bhí toighsí eicléictiúla acu, ag meascadh stíleanna éagsúla ailtireachta agus maisithe taobh istigh.   Thóg Edward Cecil Guinness an chéad Iarla Iveagh, iaró mic Arthur Guinness, Farmleigh timpeall ar theach Seoirseach níos lú sna 1880dí.  Tá a lán de na saothair ealaíne agus den troscán a bhailigh sé do Farmleigh fós sa teach agus iad ar iasacht ag an Stát ó mhuintir Guinness.  Tá bailiúchán leabhar, ceangail agus lámhscríbhinní uathúla Benjamin Iveagh sa Leabharlann.  Sna tailte móra taitneamhachta tá an-bhailiúchán de ghnéithe maisiúla Victeoireacha agus Éadbhardacha le gairdíní daingne agus suncáilte, siúlóidí sárscéimhe cois locha agus réimse plandaí a sholáthraíonn dearcábhar spéise agus gairneoireachta araon ó cheann ceann na bliana.  Tá feirm oibre ar an Eastát freisin ar a bhfuil tréad de "Bha Chiarraí".  Is iad Seirbhísí Bainistíochta Saoráide ag Oifig na nOibreacha Poiblí a dhéanann bainistiú ar Farmleigh. 

Suíomh: 5km ó lár Bhaile Átha Cliath, i bPáirc an Fhionnuisce

Bealaí Bus: Glac bus uimhir 37 ó Shráid Háicín go Geata Chaisleán Chnoca. Téigh isteach sa pháirc agus glac an cosán do choisithe ar thaobh do láimhe deise. Tá an Teach cúig noiméad déag siúil ó Gheata Chaisleán Chnoca.

Turais faoi Threoir:
Rochtain ar an teach trí thuras faoi threoir amháin.
Uasuimh: 25
Aga: 30 - 45 nóiméad.

Is féidir turais faoi threoir réamháirithinte ar an teach a shocrú don Déardaoin agus don Aoine amháin; déan teagmháil le do thoil le fáiltiú Farmleigh ag 01 8155900 chun tuilleadh eolais a fháil.

Bileog/Leabhar Treorach: Béarla

Imeachtaí Séasúrtha:          
Clár Cultúrtha an Earraigh                     Aibreán - Meitheamh
Clár Cultúrtha an tSamhraidh    Iúil - Deireadh Fómhair
Clár Cultúrtha na Nollag                       Nollaig
Féach suíomh gréasáin Farmleigh chun sonraí iomlána a fháil.

Fótagrafaíocht / Físeán ceadaithe: Ní cheadaítear sa Teach ná sa Ghailearaí.

Ní cheadaítear aon Fhótagrafaíocht/Físeán sa Teach ná ar a Thailte

Eolas Breise:  Bíonn an Leabharlann oscáilte do scoláirí agus is féidir turais speisialta a shocrú ach coinne a dhéanamh leis an Leabharlannaí.  Déan teagmháil leis an Leabharlannaí le do thoil ag 01 8155908 chun tuilleadh eolais a fháil.