Arbour Hill Cemetary

Reilig Chnoc an Arbhair

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Cnoc an Arbhair, Baile Átha Cliath 7
Uimhir Theileafóin:  +353 1 821 3021
Facs:  Níl         
Ríomhphost:  superintendent.park@opw.ie           
Láithreán Gréasáin:  Níl 

Uaireanta Oscailte

2020

An bhliain ar fad         
Luan - Aoine          08.00 - 16.00
Satharn                  11.00 - 16.00
Domhnach              09.30 - 16.00                              
Meánfhad Cuairte:  30 - 45 nóiméad .

Táillí Isteach

Saor in aisce

Áiseanna

Saoráidí:  Níl
Bialann/Seomraí Tae:  Níl 

Is sa reilig mhíleata i gCnoc an Arbhair atá ceithre dhuine dhéag de chinnirí Éirí Amach 1916 a lámhachadh adhlactha. Ina measc tá Pádraig Mac Piarais, Séamus Ó Conghaile agus an Maor Seán Mac Giolla Bhríde. Lámhachadh na cinnirí i bPríosún Chill Mhaighneann agus adhlacadh iad ina dhiaidh sin i gCnoc an Arbhair.

Tá a gcuid uaigheanna thíos faoi chnocán íseal ar ardán de chloch eibhir Chill Mhantáin san áit a mbíodh clós an phríosúin tráth. Tá falla aolchloiche thart ar na huaigheanna agus a gcuid ainmneacha greanta air i nGaeilge agus i mBéarla. Tá plaic ar fhalla an phríosúin trasna ó na huaigheanna ar a bhfuil ainmneacha na ndaoine a maraíodh i 1916.

Is í an Roinn Cosanta a thugann aire do Shéipéal an Chroí Ró-Naofa atá in aice láimhe agus is é sin séipéal phríosún Chnoc an Arbhair. Tá an tseanreilig ar chúl an tséipéil, agus tá coirp phearsanra míleata na Breataine a bhásaigh i gceantar Bhaile Átha Cliath sa 19ú haois agus i dtús an 20ú haois adhlactha ansin.

Tá doras in aice le cuimhneachán 1916 a thugann isteach tú go dtí teach agus gairdín cuimhneacháin Iarshaighdiúirí na Náisiún Aontaithe.

Tá Cnoc an Arbhair suite ar chúl Ard-Mhúsaem na hÉireann, Dún Uí Choileáin.

Suíomh:  Ar chúl Ard-Mhúsaem na hÉireann, Dún Uí Choileáin, Baile Átha Cliath 7.

Busbhealaí:  Uimhreacha 37, 38, 39 ó lár na cathrach.            

Turais Threoraithe: Níl 
Bileog Eolais/Treoirleabhar:  Níl        

Imeachtaí Séasúracha:  Úsáid na sonraí teagmhála thuas le haghaidh seiceáil roimh ré, le do thoil

Grianghrafadóireacht / Déanamh Físeán Ceadaithe:  Tá, ach cead riachtanach chun críocha tráchtála.