Royal Hospital Kilmainham

Ospidéal Ríoga Cill Mhaighneann

Sonraí Teagmhála

Seoladh:   An Bóthar Míleata, Cill Mhaighneann, Baile Átha Claith 8
Uimh. Gutháin:   +353 1 612 9900
Uimh. Facs:   +353 1 612 9999
Ríomhphost:   info@imma.ie             
Láithreán Gréasáin:   www.imma.ie

Uaireanta Oscailte

Iúil-Meán Fómhair - Dé Céadaoin - Dé Domhnaigh

Meánfhad Cuairte:  1 uair 

Táillí Isteach

Lena chinntiú - Cuir glaoch gutháin chun mionsonraí a fháil

Áiseanna

Gairdíní, Siopa Leabhair, Cainteanna agus léachtaí, páirceáil carranna agus cóistí €1 le suas le 3 uair.   Rochtain do chathaoireacha rotha. Seomra Cótaí.

Bialann/Seomraí Tae:  Tá

Cuireann Áras Nua-Ealaíne na hÉireann, i gcomhar le hOifig na nOibreacha Poiblí Ospidéal Ríoga Chill Mhaighneann galánta ón 17ú haois i láthair.

Bíonn turais threoraithe ann i rith mhíonna an tsamhraidh, ó 7 Iúil go dtí 4 Mheán Fómhair ó Dé Céadaoin go Satharn ag 11.30, 14.00 agus 16.00 agus ar an Domhnach ag 14.00 agus 16.00.

Tugann na turais eolasacha seo deis do chuairteoirí teacht ar fhoirgneamh agus tailte an Ospidéil Ríoga agus dul thart orthu. Áirítear ann an Séipéal Baróic mórthaibhseach, Ceathrúna an Mháistir agus an Halla Mór, áit ina bhfuil an t-aon bhailiúchán poiblí de phortráidí luath ina suíomh bunaidh. Tá teacht ar na gairdíní foirmiúla áille ón 17ú  haois freisin.

I measc na n-áiseanna atá ann, taispeántas oidhreacht, atá oscailte an bhlian ar fad, ag tabhairt eolas cruinn ar stair an RHK mar aon le taispeántas ar an rannpháirtíocht na Fiúsailéirí Ríoga Bhaile Átha Cliath i Gallipoli le linn an Chéad Chogadh Domhanda.

Féach freisin an taispeántais ealaíne i Músaem Nua-Ealaíne na hÉireann ag an Ospidéal Ríoga Cill Mhaighneann.

TÁ GACH TAISPEÁNTAIS agus turais SAOR IN AISCE.

Le haghaidh tuilleadh eolais féach www.imma.ie

CONAS A FHÁIL LE RHK:

Tá an bealach isteach ar an mBóthar Míleata.

Ar an Luas: Líne Dhearg go Stáisiún Heuston (5 nóiméad siúil via Bóthar Míleata.)

Ar an mBus: Busanna a Hueston Station, 26 ó Sráid an Phiarsaigh, 51 agus 79 ó Ché Aston, 90 bus friothálach Dart ó Stáisiún Uí Chonghaile agus Sráid na Teamhrach stáisiúin agus 145 ó Bhré. Busanna le James Street (5 nóiméad siúil via céimeanna Lána Bowes isteach Irwin Sráid agus Bóthar Míleata), 123 ó Shráid Uí Chonaill / Sráid an Dáma, 51b agus 78A ó Ché Aston.

By Car: 10 nóiméad bhrú ó lár na cathrach. Tá páirceáil ar fáil ag € 1 do suas le 3 uair.

Ar Crúibe: Thart. 30 go 40 nóiméad ó lár na cathrach.

Trí Traein: Siúlóid 5 nóiméad ó Stáisiún Heuston; ó Stáisiún Uí Chonghaile agus Sráid na Teamhrach stáisiúin bhus nó de 90 Líne Dhearg an Luas.

Turais Threoraithe: Ar fáil ar iarratas. Turas Last 16.45.

Bileog Eolais / Treoirleabhar leabhar: Yes

Imeachtaí Séasúracha: Déan seiceáil roimh ré ag baint úsáide as sonraí teagmhála thuas

Fótagrafaíocht / Físeán ceadaithe: Tá

Eolas Breise:
Cur i láthair Closamhairc: No
Ar Crúibe: Thart. 30 go 40 nóiméad ó lár na cathrach.

Trí Traein: Siúlóid 5 nóiméad ó Stáisiún Heuston; ó Stáisiún Uí Chonghaile agus Sráid na Teamhrach stáisiúin bhus nó de 90 Líne Dhearg an Luas.

Turais Threoraithe: Ar fáil ar iarratas. Turas Last 16.45.

Bileog Eolais / Treoirleabhar leabhar: Yes

Imeachtaí Séasúracha: Déan seiceáil roump ré ag baint úsáide as sonraí teahmhála thuas.

Fótagrafaíocht / Físeán ceadaithe: Tá

Eolas Breise:
Cur i láthair Closamhairc: None

 

Féilire ImeachtaíUirlisí