Emo Court

Cúirt Ioma

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Ioma, Co. Laois R32 C44V
Teil:       +353 (0) 57 862 6573
Facs:     +353 (0) 57 862 6460
Ríomhphost:  emocourt@opw.ie

 

Uaireanta Oscailte

2018

Teach:

29 Márta - 26 Méan Fomhair Gach Lá, 10.00-18.00

Deireadh Fómhair - Deirí seachtaine
29 Deireadh Fómhair - 4 Samhain Gach Lá

Gairdíní:

Eanáir, Feabhra & Samhain, Nollaig 8:30am - 4:30pm
Márta & Deireadh Fomhair 8:30am - 5pm
Aibreán & Meán Fómhair 8:30am - 7pm
Bealtaine, Meitheamh, Iúil & Lúnasa 8:30am - 8:30pm

Cosc ar mhadraí. Cosc ar rothaíocht

Meánfhad na Cuairte:

1 uair an chloig

Cead Isteach Deireanach:

1 uair roimh am dúnta

 

 

Táillí Isteach

Duine Fásta: €8.00
Grúpa & Seanóir: €6.00
Leanbh/Mac Léinn: €4.00
Teaghlach : €20.00

Áiseanna

Leithris, clós páirceála do ghluaisteáin/busanna
Bialann/Seomraí Tae:         
Seomraí tae, ar oscailt ó Cháisc go Deireadh Fómhair
Cuir glaoch ar 057 863 3964 chun na socruithe oscailte don séasúr dúnta a fháil

 

Dhear an t-ailtire James Gandon Cúirt Ioma i 1790 d'Iarlaí Chúil an tSúdaire agus is sampla iontach é den stíl nuachlasaiceach seo. I lár na haoise seo, ba leis na hÍosánaigh é; ansin fuair an tUasal Cholmeley-Harrison é sna 1960í agus rinne sé athchóiriú forleathan air. Tá gairdíní agus fearann páirce álainn timpeall an tí a leagadh amach den chéad uair le linn an 18ú haoise, agus tá faichí foirmiúla, loch agus siúlóidí coille ann le go leor crann agus tor álainn. Is leis an Stát iad an teach agus na gairdíní ó 1994.

Suíomh:  2.5km ó Ioma. (Is féidir teacht ar ón mbóthar ó Chill Dara go Port Laoise - N7) 7km ó stáisiún traenach Chúil an tSúdaire

Busbhealach/Busbhealaí:  Déan teagmháil le hIonad Taistil Bus Éireann + 353 1 8366111

Turais Treoraithe: 
Cead isteach sa teach le turas treoraithe amháin

Turas treoraithe ar fáil in aghaidh na huaire

Uasmhéid daoine: 25   

Fad ama: 40 - 45 nóiméad

Turais treoraithe sa ghairdín ar fáil má chuirtear in áirithe iad roimh ré

Bileog/Treoirleabhar:  Béarla          

Imeachtaí Séasúracha: Déan iad a sheiceáil roimh ré trí leas a bhaint as na sonraí teagmhála thuas

Tógáil grianghraf/físeán ceadaithe: Níl sé ceadaithe le linn an turais