Heywood Gardens

Gairdíní Heywood

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Gairdíní Heywood, Baile na Cille, Co Laoise
Teil: +353 (0) 5787 33563, +353 87 6675291
Déan Teagmháil le Patrick Shortis
Facs:  +353 (0) 5787 33563
R-phost: heywoodgardens@opw.ie

Uaireanta Oscailte

2020

Deireadh Fómhair go Márta: 8.30 - 17.00
Aibreán agus Meán Fómhair: 08.30 - 19.00
Bealtaine go Lúnasa: 08.30 - 21.00                                                           

Meánfhad Turais: 1 uair an chloig.

Táillí Isteach

Saor ó Tháille

Áiseanna

Carrchlós

Críochnaíodh é i 1912, agus is é atá ann ná gairdíní, lochanna, coillearnach agus gnéithe ailtireachta. Aistríodh go húinéireacht an Stáit é i Samhain 1993 ó na hAithreacha Sailéiseacha a bhí tar éis aire a thabhairt dó ó 1941.   Cruthaíonn na Gairdíní foirmeálta lárphointe inspéise an tsealúchais agus ba é an t-ailtire cáiliúil Sir Edwin Lutyens (1869-1944) a dhear iad agus is dócha gurbh í Gertrude Jekyll (1843-1932) a rinne tírdhreachú orthu.  Tá sé ar cheann de cheithre gháirdín in Éirinn a dhear sé, agus is iad na cinn eile ná an Pháirc Chuimhneacháin Cogaidh, Oileán Reachrann agus Caisleán Bhinn Éadair. Tá ceithre eilimint sna Gairdíní a bhí nasctha ag ardán a bhí os comhair an tí ach nach ann dó níos mó. Tá clár fairsing athphlandaithe ar siúl faoi láthair. Tá rochtain teoranta ann do chuairteoirí atá faoi mhíchumas.

Suíomh: 7km soir ó dheas ó Mhainistir Laoise, den R432  go Baile na Cille, i dtailte Phobalscoil Heywood.

Turas faoi Threoir: Tá turais ar an ngairdín ar fáil ach réamháirithint a dhéanamh.

Fótagrafaíocht/Físeán Ceadaithe: Tá, ach tá ceadúnas ag teastáil chun críche tráchtála.

Eolas Breise:  Níl leithreas ar an suíomh

Níl rochtain ag deireadh na seachtaine ach trí gheata casta