Wicklow Mountains National Park - Infomration Point

Páirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin

Sonraí Teagmhála

Seoladh:   An Lárionad Oideachais, Páirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin, Gleann Dá Loch, Co. Chill Mhantáin
Guthán:  Lárionad Oideachais +353 404 45656, Oifig Faisnéise +353 404 45425
Facs:  +353 404 45710
ríomhphost:   wickloweducationcentre@environ.ie
Láithreán Gréasáin:   www.wicklowmountainsnationalpark.ie

Uaireanta Oscailte

Bíonn an Lárionad Oideachais ag feidhmiú ó Luan go hAoine ar feadh na bliana. Ní mór cuairt a chur in áirithint.
Tá an Oifig Faisnéise ar oscailt go séasúrach.
Bealtaine - Meán Fómhair, Ar oscailt gach lá: 10:00 - 17.30
Deireadh Fómhair: An deireadh seachtaine amháin:10:00  - 17.30 nó tráth an bhreacdhorchadais má tá sé níos luaithe                                               
Samhain - Eanair:   An deireadh seachtaine amháin 10.00 - 16.00

Feabhra - Aibrean: An deireadh seachtaine amháin 10.00 - 17.00.

Meánfhad na Cuairte: An-éagsúil

Táillí Isteach

Tá ár seirbhísí uile saor in aisce

Áiseanna

Tá taispeántais theagmhálacha ag an Oifig Faisnéise agus tá ball foirne ann chun freagra a thabhairt ar cheisteanna.
Tá sraith de chonairí siúil marcáilte ann chun cuairteoirí a threorú ar chonairí atá idir 30 nóiméad agus ceithre huaire an chloig i bhfad. Tá roinnt acu sin oiriúnach do chathaoireacha rotha. Tá léarscáileanna ar díol san Oifig Faisnéise.
Níl aon leithris seachas na leithris sa charrchlós.

Bialann/Seomraí Tae:  Díolann siopa sa charrchlós sceallóga prátaí, uachtar reoite etc.
Tá boird phicnice ann gar do na plásóga. Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil cosc ar fhulacht.

Clúdaíonn Páirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin cuid mhaith d'ardtalamh Chill Mhantáin agus cumhdaíonn sé limistéar thart ar 20,000 heicteár.  Tugann an Pháirc Náisiúnta cosaint do thírdhreacha agus don fhiadhúlra. Tá gnáthóga tábhachtacha ann cosúil le coillte dúchasacha, mar shampla na coillte darach ag Gleann Dá Loch, agus limistéir mhóra de bhratphortach, lena n-áirítear coimpléisc Log na Coille agus Portach Cheann na Life.

Tá Oifig Faisnéise na Páirce Náisiúnta agus an Lárionad Oideachais araon suite i nGleann Dá Loch gar don Loch Uachtarach. Tá an Lárionad Oideachais dírithe ar fheasacht ar an nádúr, caomhnú agus éiceolaíocht. Cuireann sé raon cúrsaí agus turas ar fáil do leanaí scoile, mic léinn agus grúpaí eile. Tá an Lárionad inrochtana ag daoine faoi mhíchumas.

Suíomh:  Ón Láithreach, tóg an bóthar go Gleann Dá Loch.  Téigh thar Ionad Cuairteoirí & Cathair Ghleann Dá Loch agus thar óstán Ghleann Dá Loch. Ag deireadh an bhóthair tá carrchlós (táille €4). Fág do charr anseo. Lean na comharthaí chuig an Lárionad Oideachais (siúlóid gearr suas Bóthar an Mhianadóra), nó chuig an Oifig Faisnéise.

Busbhealach:  Bíonn seirbhís bus St. Kevin ag dul ó Chathair Bhaile Átha Cliath go Gleann Dá Loch (féach a láithreán gréasáin)            

Turais Treoraithe: Cuir glaoch ar an Lárionad Oideachais chun turas oideachasúil nó sainchuairt a shocrú.   

Bileog/Treoirleabhar:  Tá raon bileog faoin bPáirc Náisiúnta a chlúdaíonn ábhair éagsúla ar díol san Oifig Faisnéise. Tá na bileoga uile as Béarla.  

Imeachtaí Séasúracha:  Cuirtear sraith imeachtaí ar fáil gach bliain. Is féidir liosta d'imeachtaí a fháil san Oifig Faisnéise nó ar an láithreán gréasáin.

Tógáil grianghraf/físeán ceadaithe:  Tá

Eolas breise:  Is limistéar cosanta é an Pháirc Náisiúnta agus moltar do chuairteoirí cloí leis na prionsabail Ná Fág Rian. Go háirithe, tóg do bhruscar uile abhaile leat, ná pioc plandaí agus bláthanna, agus ná tóg nithe nádúrtha eile abhaile leat.