Old Melifont Abbey

An Mhainistir Mhór

Sonraí Teagmhála

 

Seoladh: Tulaigh Álainn, Droichead Átha, Co. Lú 
Uimhir Theileafóin:
30 Bealtaine - 28 Lúnasa, An Mhainistir Mhór +353 41 982 6459;
Taobh amuigh de na tréimhse seo, téigh i dteagmháil le (Brú na Bóinne) +353 41 988 0300
Uimh. Facs:            
30 Bealtaine - 28 Lúnasa, An Mhainistir Mhór +353 41 982 6053;
Taobh amuigh de na tréimhse seo, téigh i dteagmháil le, (Brú na Bóinne) +353 41 982 3071   
Ríomhphost:  mellifontabbey@opw.ie

Suíomh gréasáin: Níl

 

 

 

 

 

 

Uaireanta Oscailte

26 Bealtaine - 31 Lúnasa 2016: Go laethúil    10.00 - 18.00          
Cead isteach deiridh 45 nóiméad roimh am dúnta
Gnáthfhad na Cuairte: 1uair

 

 

 

 

 

Táillí Isteach

Duine Fásta: €4.00
Grúpa agus Seanóir: €3.00
Leanbh/Dalta scoile: €2.00
Teaghlach: €10.00

Áiseanna

Ionad Cuairteoirí, taispeántas, leithris, leithreas do chuairteoirí faoi mhíchumas, cosán faoi chomharthaí, áit pháirceála phoiblí do charranna / busanna, láthair le haghaidh picnicí.  

Bialann/Seomraí Tae: Níl 

 

 

 

Ba í seo an chéad Mhainistir Chistéirseach a tógadh in Éirinn. Bhunaigh  Naomh Maológ Ard Mhacha í sa bhliain 1142. Is é an Lavabo ochtagánach c.1200 an ghné is neamhghnáiche atá inti. Tá taispeántas suimiúil ar obair na saor sna Meánaoiseanna le feiceáil in Ionad na gCuairteoirí mar a bhfuil samplaí breátha dá gceird ar taispeáint. Staighre cloiche an bealach atá isteach chuig an suíomh.

Suíomh: 10km siar ó thuaidh ó Dhroichead Átha i leataobh ó Bhóthar an R168 (Bóthar Dhroichead Átha-Collann ) 

Bealach (Bealaí) Busanna: Téigh i dteagmháil leis an Ionad Taistil, Bus Éireann +353 1 8366111 

Turais Threoraithe :           
Ar fáil ach iad a iarraidh
An líon is airde: 35 - 40                     
Fad ama: 40 nóiméad  

Bileog eolais/ Leabhar treorach: Béarla, Gaeilge, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Spáinnis 

Ócáidí Séasúracha: Seiceáil roimh ré; úsáid na sonraí teagmhála thuas, le do thoil

An gceadaítear Fótagrafaíocht / Físeán: Ceadaítear ach teastaíonn cead más le haghaidh tráchtála.
Faisnéis Bhreise: Tá rochtain iomlán ann chuig Ionad na gCuairteoirí do chuairteoirí faoi  mhíchumas.

 

 

 

Féilire ImeachtaíUirlisí