Listowel Castle

Caisleán Lios Tuathail

Sonraí Teagmhála

Seoladh: An Chearnóg, Lios Tuathail, Co. Chiarraí
Uimhir Theileafóin: +353 86 385 7201
Facs: Níl
Ríomhphost: info@heritageireland.ie

Suíomh Gréasáin: Níl

Uaireanta Oscailte

2020

21 Bealtaine - 18 Meán Fómhair 2019 : Gach lá 10.00-18.00         

Cead isteach deiridh 45 nóiméad roimh am dúnta.

 

Gnáthfhad na Cuairte: 1 uair

Táillí Isteach

Saor in aisce

Áiseanna

Leithris agus áit pháirceála do charranna / busanna cóngarach don suíomh.

Is é an 13ú haois an dáta is túisce atá againn don chaisleán ba luaithe a tógadh i Lios Tuathail ach is dócha gur thóg clann Mhic Mhuiris an caisleán atá ann faoi láthair sa 15ú céad. Thuas ar ard ar bhruach a bhfuil fána géar síos leis atá an caisleán.  Tá sé crochta os cionn na Féile in áit a bhfuil eas a raibh tábhacht mhór leis. Tháinig cuid mhór d'aghaidh an chaisleáin slán. Tá dhá thúr mhóra chearnógacha ina bhfuil ceithre stór agus iad beagnach chomh hard leis ar an mbunairde 15.3 méadar, sa chuid sin. Tá  balla ar an airde chéanna eatarthu agus tá siad ceangailte dá chéile le háirse atá ar thaobh amháin. Tugadh faoi chlár mór d'oibreacha caomhnaithe ag an gcaisleán lena n-áirítear staighre a thógáil taobh amuigh chun teacht a bheith ag an bpobal ar na leibhéil uachtaracha.   

Suíomh:  Lár Lios Tuathail

Turais Threoraithe :
Turais sceidealta. Rochtain - ar thuras treoraithe amháin
Ní cheadaítear físeáin/ceamaraí ar an turas
An líon is airde: 15
Fad ama: 40 nóiméad

Tabhair faoi deara go bhfuil an suíomh an-teoranta agus nach bhfuil áit ann ach do ghrúpa 15 duine. Ní mór do gach grúpa atá ar thuras a n-áit a chur in áirithe roimh ré 

Bileog eolais/ Leabhar treorach:  Níl

An gceadaítear grianghrafadóireacht/ Físeán:
Ní cheadaítear (fad is a bhítear ar thuras) 

Faisnéis Bhreise:  Rochtain theoranta do chuairteoirí faoi mhíchumas