Dromore Wood

Coill an Droma Mhóir

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Ruán, Inis, Co. an Chláir
Guthán: 085 8085199 / 091 631804
Facs:  Níl ar fáil
Ríomhphost:  Níl ar fáil
Láithreán Gréasáin:  Níl ar fáil

Uaireanta Oscailte

Páirc: Ar oscailt ar feadh na bliana.

Geata dúnta:  Samhradh 19:30   Geimhreadh 18.00
 Ionad Cuairteoirí: Bealtaine: Céadaoin-Domhach  10.00 - 17.00

Meitheamh - Lúnasa, Gach lá 10.00 - 17.00

Táillí Isteach

Saor in aisce

Áiseanna

Áiseanna:  Dhá Chonair Fhiadhúlra, Boird Phicnice, Clós Páirceála do Ghluaisteáin/Busanna, Leithris, Rochtain pháirteach do chathaoireacha rotha

Bialann/Seomraí Tae:  Níl ar fáil

Cumhdaíonn an Droim Mór limistéar thart ar 400 heicteár (1000 acra), agus bunaíodh anaclann dúlra ann mar thoradh ar líon na bplandaí agus ainmhithe éagsúla ann.  Tá líon chomh mór sin ann toisc na gnáthóga éagsúla uile a chuimsíonn sé.  Áirítear orthu sin abhainn, lochanna, turlaigh, calaí (móinéir bháite), pábháil aolchloiche, móin eanaigh, giolcacha agus coill lán de speicis éagsúla.

Baineann gnéithe stairiúla agus seandálaíochta leis an anaclann seo.  Tá Caisleán Uí Bhriain a tógadh sa 17ú haois fós ar thaobh an locha.  Tá láithreáin Chaisleáin Cháthair Mácraidh, Séipéal Kilakee, dhá ráth agus áith aoil ann freisin.

Rochtain pháirteach ag cuairteoirí faoi mhíchumas.

Meánfhad na Cuairte:  1 uair an chloig

Turais Treoraithe:
Uasmhéid daoine: 30
Le socrú leis an Ionad le linn an tsamhraidh
Tá leabhrán féintreorach ar fáil don Ionad Cuairteoirí le linn uaireanta oscailte

Bileog/Treoirleabhar:  As Béarla amháin

Imeachtaí Séasúracha:  Níl ar fáil

Tógáil grianghraf/físeán ceadaithe: