Burren National Park

Páirc Náisiúnta Bhoirne agus an tIonad Eolais do Chuairteoirí

Sonraí Teagmhála

Ionad Eolais Pháirc Náisiúnta Bhoirne
Ionad Oidhreachta an Chláir
Cora Finne
Co. an Chláir

Uimhir Teileafóin: 065 6827693 i rith séasúr an tSamhraidh

Lasmuigh de shéasúr an tSamhraidh déan teagmháíl le Páirc na Cúile 091 631804

r-phost: burrennationalpark@ahg.gov.ie

Suíomh Gréasáin: www.burrennationalpark.ie

Uaireanta Oscailte

Ionad Eolais

Aibreán go Meitheamh agus Meán Fómhair – gach lá 10.00 go 17.00

Iúil agus Lúnasa gach lé 10.00 go 18.00

Meán-Achar Ama Cuairte

Ionad Eolais – 30 nóiméad.

Páirc – Uair an Chloig go Lá Iomlán.

Táillí Isteach

Saor in aisce

Áiseanna

Turais Treoraithe

Tairgítear siúlóidí treoraithe sa bPáirc Náisiúnta i rith an tsamhraidh nó is féidir le grúpaí áirithint a dhéanamh roimh ré. Téigh go dtí an suíomh gréasáin le tuilleadh sonraí a fháil.

Billeog Eolais/Treoirleabhar: billeog i mBéarla

Saoráidí: Tá leithris ag an Ionad Eolais ach níl sa Pháirc Náisiúnta

Bialann/Seomraí Tae: níl

Ócáidí Séasúracha: I rith an tSamhraidh tairgítear siúlóidí treoraithe, gníomhaíochtaí teaghlaigh agus imeachtaí do leanaí ag an Ionad Eolais agus sa Pháirc Náisiúnta

An bhfuil Grianghrafadóireacht agus Scannánaíocht Físe Ceadaithe? Tá. Ní mór do ghrianghrafadóirí gairmiúla iarratas ar cheadúnas a chur isteach

Tá an Bhoirinn ar cheann de na samplaí is fearr ar domhan de thírdhreach oighear-charst. Sa 1,500 heictear de Pháirc Náisiúnta Bhoirne tá príomh-ghnáthóga an réigiúin ar fad, pábháil aolchloiche, scrobarnach choill, coillearnach dhuillsilteach, bogach agus féarach ar mhórán speiceas. Ó thaobh na luibheolaíochta de, ábhar iontais is ea an Bhoirinn, toisc go bhfuil blathanna ó réigiúin Artacha, Alpacha agus Meánmhara ag fás i dteannta a chéile. Ón bpointe is airde, 207 méadar ag Cnocán, leanann an droim chuarach sraithe ar aghaidh go dtí Mullach Mór. Tá seacht gconair shlímharcáilte ar fhadanna agus ar dheacrachtaí éagsúla ar fud na páirce.

Cuireann an t-Ionad Eolais do Chuairteoirí eispearas oideachasúil agus idirghníomhach ar fáil ina bhfuil cuimsithe geolaíocht, flóra, fána agus an tábhacht a bhaineann le feirmeoireacht agus le bainistíocht a dhéanamh ar an dtírdhreach seo.

Eolas Breise

Tá seirbhís bus saor in aisce a théann ón Ionad Eolais do Chuairteoirí i rith an tSamhraidh. Téigh go dtí an suíomh gréasáin le breis eolais a fháil.

Le rochtain a fháil ar an bpáirc, tóg an bóthar R476 go dtí Cill Iníon Bhaoithe. Ag Cill Íníon Bhaoithe tóg casadh ar dheis (L1112) roimh an fothrach séipéil. Tuairim is 5 chiliméadar ar an mbóthar seo tiocfaidh tú ar chrosbhóthar. Tá leataobh ar thaobh na láimhe deise díreach roimh an crosbhóthar seo. Ansin, de shiúl na gcos, cas ar dheis ar ‘bhóthar na creige’; tá tailte na Páirce Náisiúnta ar thaobh na láimhe clé. Déan páirceáil, led’ thoil, sa leataobh agus ní ar bhóthar na creige chun nach ndéanfar damáiste don bhfásra. Bóthar poiblí is ea é seo, dá bhrí sin ní mór a bheith cúramach faoin trácht.

Limistéar cosanta is ea an Pháirc Náisiúnta agus iarrtar ar chuairteoirí prionsabail ‘Ná Fág Rian’ (Leave No Trace) a leanúint. Go háirithe, tabhair abhaile leat do chuid bruscair ar fad ach iarrtar ort, le do thoil, gan plandaí ná blathanna a phiocadh, nó gan aon nithe nádúrtha eile a thabhairt abhaile leat.

 

 

 Uirlisí