Portumna Castle and Gardens

Caisleán agus Gairdíní Phort Omna

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Port Omna, Co. na Gaillimhe   
Uimhir Theileafóin: +353 90 9741658
Uimh. Facs: +353 90 9741889
Ríomhphost: portumnacastle@opw.ie   
Suíomh gréasáin: Níl 

 

 

Uaireanta Oscailte

2020

26 Márta -04 Samhain: Gach lá 09.30 - 18.00

3 Deireadh Fómhair - 04 Samhain : Deireadh seachtaine amhain  09.30 - 17.00

Cead  deirneach isteach  45 nóiméad roimh am dúnta

Gnáthfhad na Cuairte: 1 uair

 

Táillí Isteach

Duine Fásta: €5.00
Grúpa agus Seanóir: €4.00
Leanbh/Dalta scoile: €3.00
Teaghlach: €13.00

Áiseanna

Taispeántais, gairdíní, carrchlós poiblí cóngarach don suíomh  

Bialann/Seomraí Tae: Bialann/ seomra tae áitiúil i bhfoisceacht cúpla coiscéim 

 

 

Thóg Risteárd de Búrca nó de Burgo, 4ú Iarla Chlann Riocaird an teach mór leathdhaingnithe seo i bPort Omna roimh 1618. Ba é príomhionad cumhachta theaghlach de Burgo é ar feadh breis is 200 bliain go dtí gur scrios tine é sa bhliain 1826. Tá urlár na talún ar oscailt don phobal anois. Tá gairdíní atá leagtha amach go foirmiúil agus go geoiméadrach taobh ó thuaidh den teach. Tá gairdín imfhálaithe cistine de chuid an 17ú céad a ndearnadh athchóiriú air le gairid le Caisleán Phort Omna anois.   Cuireadh crainn torthaí, bláthanna, luibheanna agus glasraí sa ghairdín orgánach faoi mar a bhí sa bhunphlean agus is breá an boladh a bhíonn astu go léir le chéile.  Tá na gnéithe is díol spéise sa bhaile le fáil go háitiúil thart timpeall ar Chaisleán Phort Omna - Loch Deirgeirt, An tSionainn agus Páirc Foraoise Phort Omna. 

Suíomh: Baile Phort Omna - cóngarach don loch, don tSionainn agus do Pháirc Foraoise Phort Omna

Bealach(Bealaí) Busanna: Téigh i dteagmháil leis an Ionad Taistil, Bus Éireann +353 1 8366111 

Turais Threoraithe:         
An líon is airde: 30
Fad ama: 45 nóiméad      

Bileog eolais/ Leabhar treorach: Béarla, Gearmáinis  

Ócáidí Séasúracha: Seiceáil roimh ré; úsáid na sonraí teagmhála thuas, le do thoil   

An gceadaítear Fótagrafaíocht / Físeán: Ceadaítear.  Tá cead ag teastáil más le haghaidh tráchtála 

Faisnéis Bhreise: Rochtain theoranta chuig an gcaisleán do chuairteoirí faoi mhíchumas