Teach an Phiarsaigh - Patrick Pearses Cottage

Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh, Conamara – Teach an Phiarsaigh

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Ros Muc, Co. Galway

Guthán: 00 353 (0)91 574292

email: tanphiarsaigh@opw.ie

 

Uaireanta Oscailte

 

Uaireanta Oscailte:

Geimhreadh – 9.30-16.00 - Gach Lá

Samhradh – 9.30 – 18.00 - Gach Lá

Cead isteach deiridh 45 nóiméad roimh am dúnta

Gnáthfhad na Cuairte: 1-1.5 uair a chloig


Táillí Isteach

Duine Fásta: €5.00
Grúpa/Seanóir: €4.00
Gasúr/Mac Léinn: €3.00
Teaghlach: €13.00

Áiseanna

Scannán, Spás párcála Bus, Taispeántais Idighníomhach, Turas Treoraithe, Láithir Oidhreachta, Parcáil, Leithris, Bialinn (samhradh 2017), Tírdhreach áileann, oiriúnach do chathaoireacha rotha.

 

Tá Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh suite i gcroílár Ghaeltacht Chonamara, ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin. Ar an láithir seo i 1909, thóg Pádraic Mac Piarais - scríobhnóir, oideoir agus ceannaire Eirí Amach 1916 – teach dó fhéin ar bhruach Loch Oiriúlach. San Ionad Cuairteoirí tá taispeántas mar gheall ar oidhreacht an Phiarsaigh, agus pléatar na rudaí a mheall go Conamara é: tírdhreach agus stair an réigiún, agus an cultúr gaelach ársa atá fós ar an bhfód sa cheantar inniu. Ceiliúraimid freisin Conamara na linne seo, a choinníonn slán na sean-traidisiún, ach atá ag breathnú i dtreo an tabhchaí. Ansin, is féidir le cuairteoirí sodar beag a thógáil thar an portach suas ag Teach an Phiarsaigh é fhéin, atá fágtha díreach mar a bhí sé nuair a d'fhág an Piarsach é don uair deireanach i 1915. Casfar ár troeraithe áitiúla ort freisin, daoine atá faoi dhraíocht chultúir bheoga Chonamara.

 

Bealach(Bealaí) Busanna:  Téigh i dteagmháil leis an Ionad Taistil, Bus Éireann +353 1 8366111

Turais Threoraithe :
An líon is airde: 15

Ócáidí Séasúracha: Seiceáil roimh ré; úsáid na sonraí teagmhála thuas, le do thoil.

An gceadaítear Fótagrafaíocht / Físeán:  Ceadaítear ach tá cead ag teastáil más le haghaidh tráchtála.

Faisnéis Bhreise:   Rochtain theoranta atá ann do chuairteoirí faoi mhíchumas