Coole Park

Páirc na Cúile

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Páirc an Chúil, An Gort, Co. na Gaillimhe
Guthán:  +353 91 631804
Facs:     +353 91 631653
Ríomhphost: info@coolepark.iecoolepark@ahg.gov.ie

Láithreán Gréasáin:  www.coolepark.ie

 

 

Uaireanta Oscailte

Tá an pháirc ar oscailt ar feadh na bliana
An Cháisc - Meitheamh 10.00- 17.00

Iúil- Lúnasa 10.00 - 18.00

Meán Fómhair Gach Lá 10.00- 17.00

Dúnta an deireadh seachtaine deireanach de Mheá Fóhair le hAghaidh Chruinniú Bliantúl an Fhómhair.

Cead deireanach isteach 15 nóméad roimh am dúnta.
Meánfhad na Cuairte: 1 - 2 uair an chloig

 

 

Táillí Isteach

Saor in aisce

Áiseanna

Clós páirceála do ghluaisteáin/busanna, leithris, lena n-áirítear leithris do chuairteoirí faoi mhíchumas, conairí ar a bhfuil treoracha, boird phicnice sa ghairdín, láithreoireachtaí ilmheán, rogha bheag de leabhair ábhartha, bileoga agus cártaí poist.

Bialann/Seomraí Tae: Siopa caife, lóin te agus bácáil bhaile
Cuir glaoch ar:+353 91 631669 chun lón a chur in áirithe roimh ré

 

 

Uair amháin, bhí Lady Gregory, drámadóir, béaloideasóir, agus comhbhunaitheoir Amharclann na Mainistreach i gcomhar le William Butler Yeats agus Edward Martyn, ina cónaí i bPáirc an Chúil, atá ina hanaclann dúlra anois. Thug Yeats, Shaw, Synge agus O'Casey, i measc eile, cuairt uirthi chun sult a bhaint as draíocht na háite; tá a n-inisealacha breactha ar Chrann na Síniúchán. Tá na Seven Woods a cheiliúir Yeats ar chuid de chonair dhúlra ar a bhfuil coillte, an abhainn, turlach, aolchloch lom agus loch an Chúil.

Tá díol spéise ann cosúil le hIonad Cuairteoirí le láithreoireachtaí ilmheán agus seomraí tae, agus tá siad go hiomlán inrochtana ag cuairteoirí faoi mhíchumas.

 

Suíomh:  3km ó thuaidh ón nGort ar an mbóthar N18 ó Ghaillimh go Luimneach

Busbhealaí: Stopann busanna agus an traein ó Ghaillimh go Luimneach sa Ghort. Is féidir tacsaí a fháil nó siúl ón nGort - tá an pháirc 3km ón nGort.

Turais Treoraithe:   
Uasmhéid daoine: Do ghrúpaí a chuireann turais in áirithe amháin
Fad ama:  40 nóiméad - 1 uair an chloig.

Bileog/Treoirleabhar: Treoir Conairí agus Léarscáil as Béarla

Imeachtaí Séasúracha: Féach ar an láithreán gréasáin le sonraí a fháil. Eagraítear imeachtaí le linn Sheachtain na Bithéagsúlachta (Bealtaine) agus le linn na Seachtaine Oidhreachta (deireadh Lúnasa).  Eagraítear gníomhaíochtaí do leanaí agus siúlóidí Domhnaigh i mí Iúil agus mí Lúnasa. 

Tógáil grianghraf/físeán ceadaithe: Tá sé ceadaithe - sa pháirc. Ní cheadaítear grianghraif a thógáil de na láithreoireachtaí. Tá cosc ar ghrianghrafadóireacht tráchtála ach amháin le comhaontú roimh ré leis an mbainistíocht.

Eolas breise: Tada