Ballycroy National Park Thumbnail

Páirc Náisiúnta Bhaile Chruaich

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Sráidbhaile Bhaile Chruaich, Co. Mhaigh Eo.

Uimhir Ghutháin: 098 49888

Ríomhphost: ballycroyvisitorcentre@environ.ie 

Suíomh Gréasáin: www.ballycroynationalpark.ie

Uaireanta Oscailte

Tá an Pháirc oscailte go séasúrach.

An tIonad do Chuairteoirí:  Márta - Deireadh Fómhair Gach Lá 10.00 - 17.30  

Méanfhad na Cuairte: 2 - 3 uair an chloig.

Táille isteach: Saor in aisce

Táillí Isteach

Saor in aisce

Áiseanna

Taispeántais, leithris, leithreas do dhaoine faoi mhíchumas, clós páirceála do charranna/chóistí.

Láithreáin lasmuigh do phicnicí, cosán féintreoraithe.

Bialann/Seomra Tae: Siopa Caife agus lón éadrom

Bileog Eolais/Treoirleabhar: Béarla, Gaeilge, Fraincis, Gearmáine agus Spáinnis.

Imeachtaí Séasúracha: Seiceáil roimh ré trí na teagmhálacha atá liostaithe thuas.

Méanfhad na Cuairte: 2 - 3 uair an chloig.

Lonnaithe ar chósta thiar Iarthuaisceart Mhaigh Eo, clúdaíonn an Pháirc thart ar 11,000 heicteár de thaobh tuaithe álainn atá beo le fiadhúlra.

I measc na nithe spéisiúla ann tá taispeántais agus cosán dúlra. In dteannta sin tá clár samhraidh de shiúlóidí, cainteanna agus imeachtaí speisialta.

Tá an áit iomlán oiriúnach do chathaoireacha rothaí.

Láthair: Lonnaithe i sráidbhaile Bhaile Chruaich ar an N59 - ar an mbóthar idir an Mhala Raithní agus Baingear - Slite Bus: Béal an Átha go Béal an Mhuirthead (Seribhís Uimh. 446) agus Cathair na Mart go hAcaill (Seirbhís Uimh. 440)

Déan teagmháil le hIonad Taistil Bus Éireann +353 1 836 6111Uirlisí