Newmills Corn and Flax Mills

An Muileann Úr - An Muileann Arbhair agus An Muileann Lín

Sonraí Teagmhála

Seoladh:   Bóthar Mhín an Lábáin, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Uimhir Theileafóin: +353 74 912 5115
Uimh. Facs: +353 74 910 3353  
Ríomhphost: newmills@opw.ie

 

Uaireanta Oscailte

2020

21 Bealtaine - 30 Meán Fómhair : Go laethúil 10.00 - 18.00 

Cead isteach deiridh: 45 nóiméad roimh am dúnta
Gnáthfhad na Cuairte: 1uair 

Táillí Isteach

Saor in aisce

Áiseanna

Taispeántais, carrchlós, leithris, leithris do dhaoine faoi mhíchumas  
Bialann/Seomra Tae: Níl

 

Deirtear go bhfuil an foirgneamh is sine atá ina sheasamh anseo ann le 400 bliain.  Go deimhin tugann an coimpléasc go léir céim i bhforbairt thionsclaíoch na tíre seo chun cuimhne, céim a bhfuil a háit tógtha anois ag teicneolaíocht atá níos sofaisticiúla ach nach bhfuil leath chomh suimiúil sin tríd is tríd.  Beidh de phléisiúr ag an gcuairteoir ar an Muileann Úr go mbeidh ceann de na rothaí uisce is mó in Éirinn le feiceáil i mbun oibre mar gurb é a thiomáineann innealra an mhuilinn arbhair.

Suíomh: 5km taobh amuigh de Leitir Ceanainn i leataobh ó Bhóthar Mhín an Lábáin

Bealaí Busanna: Téigh i dteagmháil leis an Ionad Taistil, Bus Éireann, +353 1 8366111

Turais Threoraithe :  
Ar fáil ach iad a iarraidh
An líon is airde:  15 - 20                        
Fad ama: 45 nóiméad

Bileog eolais/ Leabhar treorach: Béarla/Gaeilge  

Ócáidí Séasúracha:  Níl siad seo i gceist

An gceadaítear Fótagrafaíocht: Ceadaítear. Cead ag teastáil más le haghaidh fótagrafaíocht  tráchtála          

Taispeántas Closamhairc:  
"An Muileann Úr"
Suíocháin: 20                                    
Fad ama: 17 nóiméad
Teangacha: Béarla