Glebe House

Teach agus Gailearaí Gléibe (Bailiúchán Derek Hill) Dún na nGall

Sonraí Teagmhála

Seoladh:Mín an Lábáin , Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Uimh. Theileafóin: +353 74 9137071

Uimh. Fhacs:+353 74 913 7816

Ríomhphost: glebegallery@opw.ie

 

 

Uaireanta Oscailte

2019.

Uaireanta oscailte mionsonraithe - www.glebegallery.ie         

Bíonn an cead isteach deireanach 1 uair an chloig sula ndúntar

Meánfhad Turais: 1 ½ uair an chloig

 

 

Táillí Isteach

Gailearaí: Saor ó Tháille.

Teach: Duine Fásta: €5.00
Grúpa / Seanóir: €4.00
Páiste / Mac Léinn: €3.00
Teaghlach: €13.00

Áiseanna

Taispeántais, leithris,  carrchlós a ghlacann le busanna.  Taispeántar físeáin (as Béarla) a bhaineann le Derek Hill agus an Teach sa chaifé.

Bialann/Seomraí tae: Caifé (míonna an tsamhraidh amháin)

Acmhainn Suite - 50

 

 

Tá Teach na Leasraíochta, 1828, suite i ngairdíní coillearnaí, é maisithe le teicstílí William Morris, agus le healaín Ioslamach agus Seapánach etc.  Ar an mbailiúchán seo tá 300 saothar le mórealaíontóirí na 20ú haoise ar a bhfuil Picasso, Kokoshka chomh maith le healaíontóirí Éireannacha agus Iodálacha.  Bíonn taispeántais le feiceáil sa ghailearaí atá buailte leis.  Tá rochtain ar an gcéad urlár den Ghailearaí do dhaoine atá faoi mhíchumas.

Suíomh: 18 km ó Leitir Ceanainn ar an R251

Bealaí Bus:Déan Teagmháil le hIonad Taistil Bhus Éireann ag +353 1 836 6111

Turais faoi Threoir:
Rochtain ar an teach trí Thuras Faoi Threoir amháin
Uasmhéid: 15
Aga: 45 nóiméad
Bileog/Leabhar Treorach:  Béarla

Fótagrafaíocht Ceadaithe: Níl