Kilkenny Castle

Caisleán Chill Chainnigh

Sonraí Teagmhála

Seoladh: An Pharáid, Cathair Chill Chainnigh
Teil:  +353 (0) 56 7704100
Suíomh gréasáin: www.kilkennycastle.ie

Réamháirithint do Ghrúpaí

Teil:  +353 56 7704106
Facs:  +353 56 7704116
R-phost:  kilkennycastle@opw.ie

Imeachtaí:
T:   +353 56 77 04108
E:  kilkennycastleevents@opw.ie

Caisleán agus Páirc (Maor):
Mobile: +353 86 819 1251
E-mail: jaki.jordan@opw.ie

Páirc agus Gairdín
Teil: +353 87 6349153
R-phost: colm.mangan@opw.ie

Tuilleadh eolais

Email: kilkennycasteinfo@opw.ie

Uaireanta Oscailte

2020
Aibreán - Bealtaine Go Laethúil  09.30 - 17.30 

Meitheamh - Lúnasa: Go Laethúil 09.00 - 17.30
Meán Fómhair: Go Laethúil 09.30 - 17.30

Deireadh Fómhair - Feabhrá: Go Laethúil 09.30 - 16.30

Márta : Go Laethúil :09.30- 17.00

Dúnta le linn na Nollag

Bíonn an cead isteach deireanach 30 noimead sula ndúntar

Turas treoraithe: Bealach Féin Treoraithe.

Meánfhad Turais: 1 - 2 uair an chloig

 

 

 

Táillí Isteach

Turs treoraithe
Duine Fásta: €12.00
Seanóir : €10.00
Mac Léinn / Páiste : €4.00
Teaghlach: €30.00

Áiseanna

Áiseanna: Taispeántais, siopa leabhar, leithris, clós súgartha sa Pháirc, Gairdíní, Ionad Comhdhála, carrchlós poiblí agus leithreas do chuairteoirí atá faoi mhíchumas in aice leis an suíomh.

Clos-Treoir: As Bearla

Bialann/Seomraí tae:  Ní ann dó

 

 

 

Caisleán ón 12ú haois athchóirithe in aimsir Victoria, é suite ar thailte fairsinge agus arbh é príomhionad mhuintir Bhuitléir é, Marcais agus Diúic ar Urmhumhan.  De bharr móroibreacha athchóirithe, tá leabharlann, parlús agus seomraí leapa atá maisithe i ngalántacht na 1830dí, chomh maith leis an nGailearaí Fada, sa bhloc láir.  Tá Gailearaí Ealaíona Sealadaigh na mBuitléireach suite i sraith sheomraí na n-iarsheirbhíseach agus cuirtear taispeántais a athraíonn go minic ar siúl ann. 

Bealaí Bus: NÍL AR FÁIL

Ní mór do ghrúpaí de dheichniúr nó níos mó réamháirithint a dhéanamh.   Déan teagmháil le  John Burke, Fón +353 56 7704106.  r-phost john.burke@opw.ie

Tá turais ar an bpáirc ar fáil ach réamháirithint a dhéanamh.  Déan Teagmháil: Colm Mangan, Fón; +353 87 6349153.  r-phost colm.mangan@opw.ie

Bileog/Leabhar Treorach: Béarla, Gaeilge, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Spáinnis agus Polainnis.

Cur i Láthair Closamhairc: Fad: 12 nóiméad - i mBéarla.
Saor in aisce. Lonnaithe i Seomra na Meánaoise.

Imeachtaí Seásúrtha: Féach ar an suíomh chun sonraí a fháil

Fótagrafaíocht / Físeán: Ní cheadaítear ar thuras

Eolas Breise:
Is féidir go ndúnfaí gan choinne i rith an gheimhridh d'fhonn cothabháil riachtanach a dhéanamh; féach ar an suíomh le do thoil chun sonraí a fháil.
Is ar an gcéad urlár agus ar na gairdíní amháin atá rochtain do dhaoine atá faoi mhíchumas 

Tabhair faoi deara le do thoil gur láithreán an-ghnóthach é seo agus b'fhéidir go gcuirfí moill ar thurasóirí le linn an tsamhraidh.

 

TÚR NA PARÁIDE, CAISLEÁN CHILL CHAINNIGH

Is i dTúr na Paráide atá rannóg tiomnaithe imeachtaí Chaisleán Chill Chainnigh ina gcorpraítear iomlán an chliatháin thiar.  Athchóiriú den scoth, mar a bhfuil comhtháthú cliste déanta ar an sean agus an nua.   Tá an t-ionad comhdhála úrscothach le fírinne toisc é a bheith suite i gceann de thúir ón dara haois déag an Chaisleáin.    Suíomh den scoth é seo do chomhdhálacha, d'fháiltithe, seolta, dinnéir fhéile chomh maith le teagmhais chultúrtha agus ealaíne.

Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le do thoil le:

Anne Teehan
Oifigeach Comhdhála & Teagmhas
Oifig na nOibreacha Poiblí
Túr na Paráide
Caisleán Chill Chainnigh
Cill Chainnigh 

Fón:  + 353 56 77 04100
Uimh. Facs: + 353 56 77 52117
R-phost: anne.teehan@opw.ie