Ferns Castle

Caisleán Fhearna

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Fearna, Co. Loch Garman 
Teil:  +353 (0) 53 936 6411
Facs:  +353 (0) 53 936 6395   
R-phost:  jerpointabbey@opw.ie 
Suíomh gréasáin:  Dada

 

Uaireanta Oscailte

2020

7 Bealtaine - 30 Meán Fómhair
Gach Lá - 10.00 - 17.00
30 Méan Fómhair - 10.00 - 14.00 (Cead Deireanach Isteach).

Meánfhad Turais:  45 nóiméad .

 

Táillí Isteach

Saor ó Tháille

Áiseanna

Taispeántas, leithris, leithris do dhaoine atá faoi mhíchumas, carrchlós

Bialann/Seomraí tae:  Tá, acmhainn suite 30 .

 

 

Tógadh an caisleán sa 13ú haois, agus b'fhéidir gurbh é William, Earl Marshall a thóg.  Ba chearnóg a bhí sa chaisleán, i gcéaduair, le túir mhóra sna cúinní. Níl fágtha anois ach leath den chaisleán. Tá séipéal breá ciorclach sa túr is foirfe acu, le hornáidíocht shnoite. Tá roinnt de na tinteáin a bhí ann i gcéaduair agus íoslach boghtach sa túr freisin. Léirigh tochailtí seandalaíochta claí clochghearrtha lasmuigh de bhallaí an chaisleáin.

 

Tá Caisleán Fhearna ar cheann den iliomad suíomh stairiúil atá i bhFearna.  Ar na cinn eile atá ann tá prióireacht Naomh Mhuire, Prióireacht Agaistíneach ón 12ú haois, fothrach d'ardeaglais ón 13ú haois a bhfuil cuid de ionchorpraithe in Eaglais Naomh Peadar de chuid Eaglais na hÉireann, eaglais le meánlann bheag agus saingeal; agus roinnt Ardchros atá seasta i dtailte na heaglaise.  

Suíomh:  I lár Fhearna

Bealaí Bus:  Déan Teagmháil le hIonad Taistil Bhus Éireann ag +353 1 8366111

Turais faoi Threoir:
Uasmhéid:        15
Aga:                 30 nóiméad  

Bileog/Leabhar Treorach:  Béarla    

 

Imeachtaí Séasúrtha:  Déan seiceáil roimh ré le do thoil ag úsáid na sonraí teagmhála atá liostáilte thuas

Fótagrafaíocht / Físeán ceadaithe:  Tá

Eolas Breise:  Tá rochtain teoranta ar an gcaisleán do chuairteoirí atá faoi mhíchumas.  Tabhair faoi deara le do thoil gurb ann do staighre cúng ciorclach meánaoiseach.  Tá lánrochtain ar an bhfoirgneamh cuairteoireachta.

Tá 38 painéal ar taispeáint in Ionad na gCuairteoirí ina léirítear stair Fhearna.   Ba é Tionscadal Taipéis Fhearna a rinne an obair seo.