St Audeons Church

Eaglais Naomh Audoen

Sonraí Teagmhála

Seoladh:   Margadh an Arbhair (in aice leis an tSráid Ard), Baile Átha Cliath 8
Uimh. Gutháin:     + 353 1 677 0088
Uimh. Facs:  Níl ann
Ríomhphost:   staudoenschurch@opw.ie
Láithreán Gréasáin:  Níl ann

Uaireanta Oscailte

2019

18 Aibrean  - 24 Deireadh Fómhair :  Gach lá,  09.30 - 17.30

Cead deirneach isteach: 16.45

Meánfhad Cuairte:   45 nóiméad - 1 uair

Táillí Isteach

Saor in Aisce

Áiseanna

Taispeántas, leithris, leithris do dhaoine a bhfuil míchumais ag dul dóibh

Bialann/Seomraí Tea:   Níl ann

Suite i gcroílár chathair mheánaoiseach múrtha, tá Eaglais Naomh Audoen ar an aon eaglais pharóiste mheánaoiseach i mBaile Átha Cliath inniu.  Tá sí tíolactha do Naomh Ouen, easpag Rouen sa 7ú haois agus naomhpátrún na Normainne.  Tá taispeántais a bhain duais amach  in Eaglais Chumainn Naomh Anne a léiríonn tábhacht Eaglais Naomh Audoen i saol na cathrach sna meánaoiseanna.  Is féidir le cuairteoirí an chuid den eaglais atá fós á húsáid ag Eaglais na hÉireann mar eaglais pharóiste a fheiceáil. Chomh maith leis sin tá na leachta ón 17ú haois i gcuimhne ar mhuintir  Sparke agus  samhailtuama Bharún Portlester agus a chéile ón 15ú haois le feiceáil ann. 

Láthair:   Gar d'Ardeaglais Chríost

Bealaí Bus: Suite i lár na cathrach

Turais Threoraithe:
Uaslíon daoine: 20
Fad: 30 nóiméad
Ní mór do ghrúpaí de 10 nó níos mó na turais threoraithe a chur in áirithint roimh ré 

Bileog Eolais/Treoirleabhrán:   Bileog Eolais i mBéarla