St Stephens Green

Faiche Stiabhna

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath 2
Uimh. Gutháin:  +353 1 475 7816
Uimh. Facs:  +353 1 475 5287
Ríomhphost:  info@heritageireland.ie
Láithreán Gréasáin:  níl ann 

Uaireanta Oscailte

2019

Gairdíní oscailte: Luan-Sath 07.30
Domhnach & Laethanta saoire  09.30
Gairdíní dúnta:  de réir uaireanta solais an lae
Gairdíní oscailte Lá Nollag:10.00-13.00

Meánfhad Cuairte:  1-2 uair

Táillí Isteach

Saor in Aisce

Áiseanna

Áit shúgartha, gairdín do dhaoine lagamhairc.

Bialann/Seomraí Tae:  Níl ceann ar bith ar an láthair ach go leor in aice láimhe 

Is dócha gurb í seo an pháirc Victeoiriach phoiblí is mó aithne in Éirinn. Rinne an Tiarna Ardilaun í a athoscailt do shaoránaigh Bhaile Átha Cliath in 1880. Tá an pháirc 9 heicteár/22 acra seo coinnithe sa leagan amach Victeoiriach bunaidh le go leor plandála crann agus tor agus ceapacha mórthaibhseacha Victeoiriacha san earrach agus sa samhradh. Cuireann an chiumhsóg bhláthanna dathanna ar fáil ó go luath san earrach go dtí deireadh an fhómhair. Is féidir tearmann a fháil ó dhrochaimsir san fhoscadh Victeoiriach cois locha nó sna foscaí Eilvéiseacha Victeoiriacha i lár na páirce.

Tá breis agus 3½km de chosáin ar fáil do na daoine ar fad. Is fiú cuairt a thabhairt ar an eas agus ar na carraigeacha Pulham ar an taobh thiar den fhaiche, agus ar an loch  ornáideach atá mar bhaile d’éin uisce. Tá gairdín do dhaoine lagamhairc ann freisin. Bíonn an-tóir ar an áit shúgartha do leanaí. Tá roinnt saothar dealbhóireachta lonnaithe sa pháirc. Cuirtear ceolchoirmeacha ar siúl ag am lóin i rith mhíonna an tsamhraidh.  

Láthair: Lár Bhaile Átha Cliath, ag barr Shráid Grafton.

Bealaí Bus:  Gach bealach go dtí lár na cathrach.

Turais Threoraithe:  Ar fáil ach iad a iarraidh.

Bileog Eolais:  Níl ann

Imeachtaí Séasúracha:  Seiceáil roimhré le do thoil, agus na mionsonraí teagmhála thuasluaite á n-úsáid.

Grianghrafadóireacht / Físthaifeadadh ceadaithe:  Tá, ach cead ag teastáil chun críocha tráchtála.