Phoenix Park - Flower Gardens

Gairdíní an Phobail, Páirc an Fhionnusice

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8 
Uimhir Theileafóin: +353 1 821 3021
Uimh. Facs: +353 1 820 5584
Ríomhphost: phoenixparkvisitorcentre@opw.ie     
Suíomh gréasáin: Níl 

 

 

Uaireanta Oscailte

Eanáir & Nollaig
Luan-Aoine:  08.00 - 16.00
Dé Sathairn: 10.30 - 16.00
Dé Domhnaigh: 10.00 - 16.00

Feabhra & Samhain
Luan-Aoine: 08.00 - 17.00
Dé Sathairn: 10.30 - 17.;
Dé Domhnaigh:10.00 - 17.00

Márta
Luan-Aoine: 08.00 - 18.00
Dé Sathairn: 10.30 - 18.00
Dé Domhnaigh: 10.00 - 18.00

Aibreán & Meán Fómhair
Luan-Aoine: 08.00 - 20.00
Dé Sathairn: 10.30 - 20.00
Dé Domhnaigh: 10.00 - 20.00

Bealtaine & Lúnasa
Luan-Aoine: 08.00 - 21.00
Dé Sathairn: 10.30 - 21.00
Dé Domhnaigh: 10.00 - 21.00

Meitheamh & Iúil                   
Luan-Aoine: 08.00 - 21.30
Dé Sathairn: 10.30 - 21.30
Dé Domhnaigh: 10.00 - 21.30     

Deireadh Fómhair 
Luan-Aoine: 08.00 - 18.30 
Dé Sathairn: 10.30 - 18.30  
Dé Domhnaigh :10.00 - 18.30

Gnáthfhad na Cuairte: 1 uair 

 

 

 

Táillí Isteach

Saor in aisce

Áiseanna

Clós súgartha do leanaí, ionaid phicnicí.

Bialann/Seomraí Tae: Tá (in aice láimhe)

 

 

Tá na gairdíní Victeoiriacha, Gairdíní an Phobail suite gar don bhealach isteach chuig Sráid Gheata na Páirce i bPáirc an Fhionnuisce.   Tá achar 9 heicteár (22 acra) fúthu agus athosclaíodh iad sa bhliain 1864.  Fearann an Phromanáid a bhí mar ainm ar na gairdíní ar dtús nuair a osclaíodh iad sa bhliain 1840.  Is deis iad chun an ghairneoireacht Victeoiriach a thaispeáint agus í i mbarr a blátha.   Is cuid dá ngnéithe tarraingteacha iad na locha ornáideacha, an clós súgartha do leanaí, na hionaid phicnicí agus scéim na gceapach Victeoiriach.  Bíonn an Pháirc ar oscailt ón 8 ar maidin go titim na hoíche.   Athraíonn uaireanta dúnta le linn na bliana. (Féach ar na suímh ghréasáin ar leith seo: Páirc an Fhionnuisce, Ionad Cuairteoirí Pháirc an Fhionnuisce agus Caisleán Bhaile an Ásaigh) 

Suíomh: Cathair Bhaile Átha Cliath 

Bealach (Bealaí) Busanna: Uimh. 46A ón lár   

Turais Threoraithe : Le fáil ach iad a iarraidh.

Bileog eolais/ Leabhar treorach: Níl            

Ócáidí Séasúracha: Seiceáil roimh ré; úsáid na sonraí teagmhála thuas, le do thoil. 

An gceadaítear grianghrafadóireacht/ Físeán: Ceadaítear, ach ní mór cead a fháil más le haghaidh tráchtála.