The Iveagh Gardens

Gairdíní Uíbh Eachach

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Sráid Chluain Meala, Baile Átha Cliath 2
Uimh. Gutháin:  +353 1 475 7816
Uimh. Facs:  +353 1 475 5287
Ríomhphost:  info@heritageireland.ie
Láithreán Gréasáin:  Níl ann 

Uaireanta Oscailte

2019

Gairdíní Oscailte:                   
Luan-Satharn: 08.00
Domhnach agus Laethanta Saoire Bainc: 10.00 

Gairdíní Dúnta:           
De réir uaireanta solais lae:
Nollaig - Eanáir: 15.30
Feabhra agus Samhain : 16.00
Márta - D. Fómhair: 18.00                                                         

Meánfhad Cuairte:  1 uair

Táillí Isteach

Saor in Aisce

Áiseanna

Bialann/Seomraí Tae:  Níl ann 

Tá Gairdíní Eathach ar na gairdiní agus páirceanna is lú a bhfuil eolais orthu i mBaile Átha Cliath.  Ninian Niven a leag amach iad in 1865 mar dhearadh leathbhealaigh idir stíl 'hoirmiúil ón Fhrainc' agus stíl Shasana.  Léirigh siad scileanna ealaíonta an Ailtire trídhreachaí ón lár an 19ú aois agus léiríonn bailiúchán faoi leith de ghnéithe  trídhreacha ar a n-áirítear Grotónna Tuaithe agus Titim Uisce, painéil fhoirmeálta  báite d'fhaiche le LárPhíosaí Fuaráin, Fiántas, Coillearnacha, Cathair Ghríobháin, Áiteanna Boghdóireachta, Creig-Ghairdíní agus Rútaraithe.

Thosaigh caomhnú agus athchóiriú na nGairdíní in 1995 agus go dtí seo tá an chuid is mó de na gnéithe athchóirithe mar shampla an Chathair Ghríobháin faoi fhál Bosca le clog gréine sa láir. Cuidíonn an Titim Uisce athchóirithe agus na raithní galánta le mistéir agus iontas a chruthú sa 'Ghairdín Rúnda'.  Cuireann na rósanna ó roimh 1860 tuilleadh leis an Rosarium Victeoiriach.

Bileog Eolais/Treoirleabhrán:  Béarla      

Láthair: Rochtain air ó Shráid Haiste, ó Shráid Chluain Meala agus ón gCeoláras Náisiúnta, Ardán Phort an Iarla.

Bealaí Bus:  Lonnaithe i Lár na Cathrach               

Bialann/Seomraí Tae:  Níl ann  

Imeachtaí Séasúracha:  Níl ann

Grianghrafadóireacht / Físthaifeadadh ceadaithe:  Tá.  Cead ag teastáil do ghrianghrafadóireacht tráchtála.