National Botanic Gardens

Garraithe Náisiúnta na Lus

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Garraithe Náisiúnta na Lus, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9 
Uimhir Theileafóin: Oifigí  +353 1 8040300                               
Ionad Cuairteoirí  agus Áirithintí le haghaidh Turais  +353 1 8070909
Uimh. Facs: +353 1 836 0080
Ríomhphost: Áirithintí le haghaidh Turais; botanicscentre@opw.ie , Eile: botanicgardens@opw.ie
Suíomh gréasáin: www.botanicgardens.ie 

 

 

 

Uaireanta Oscailte

2020

Gach lá seachas Lá Nollag

Uaireanta Oscailte an tsamhraidh:
Márta go Deireadh Fómhair:
Luain go hAoine 09.00 - 17.00

Satharn agus Domhnach, 10.00 - 16.30.                 

Uaireanta Oscailte an gheimhridh:                 
Samhain go Feabhra: 
Luain go hAoine 09.00 - 16.30
Sathairn agus Domhnach, 10.00 - 16.30                                              
                                                                                                                            

Gnáthfhad na Cuairte: 1.5 uair 

 

 

Táillí Isteach

Saor in aisce. Táille €2 ar an gcarrchlós.

Áiseanna

Taispeántas closamhairc ar Gharraithe Náisiúnta na Lus ar fáil i nGaeilge,
Béarla, Fraincis, Spáinnis, Iodáilis agus Gearmáinis ach é a iarraidh. Fad ama tuairim is 15 nóiméad.      

Bialann / Seomraí Tae: Oscailte go laethúil  Samhradh 09.00 - 17.00,Geimhreadh 10.00 - 16.00  

Bunaíodh Garraithe Náisiúnta na Lus sa bhliain 1795. Tá clú agus cáil orthu as na tiomsacháin bhreátha de phlandaí ina bhfuil breis is 17,000 de speicis agus de chineálacha plandaí as áiteanna ar fud fad na cruinne.  Tá cáil orthu de bharr na ngairdíní áille tírdhreachtaithe agus na dtithe gloine, go háirithe Raon Cuarlíneach Turner agus Teach na Pailme Móire, atá athchóirithe go fíor-ornáideach agus plandaí curtha iontu.  Bronnadh gradam Europa Nostra ar an dá theach as sárchaighdeán a bhaint amach san ailtireacht chaomhnaithe.   Is féidir le cuairteoirí sásamh a bhaint as gnéithe mar na ciumhsóga bláthanna, gairdín na rósanna, gairdín na coillearnaí, na locháin, an carragán, an chrannlann agus gairdín na dtorthaí agus na nglasraí orgánacha (ar oscailt sa bhliain 2008). 

Is é an misean atá ag Garraithe Náisiúnta na Lus a chinntiú go gcaomhnófar agus go gcothófar éagsúlacht phlandaí anseo in Éirinn agus timpeall an domhain.    Cuirtear an misean seo i gcrích trí chláir fhairsinge sa 'bhithéagsúlacht' san eolaíocht, sa chaomhnú, san oideachas agus sa ghairneoireacht in Éirinn agus thar lear.  Tá ról tábhachtach ag caomhnú i saol gharraithe na lus agus is i nGlas Naíon a thugtar aire do bhreis is 400 speiceas de phlandaí, as Éirinn agus as áiteanna ar fud na cruinne, atá i mbaol. 

Suíomh: 3.5 km ó thuaidh ó lár Bhaile Átha Cliath, Bóthar Gharraithe na Lus, Glas Naíon

Bealach(Bealaí) Busanna: 4, 9, ó Shráid Uí Chonaill, 83    

Turais Threoraithe :         
Fad ama: 1 uair   Táille €2
Is cóir turais a chur in áirithe roimh ré
Turais threoraithe saor in aisce Dé Domhnaigh ag 12.00, 14.30

Bileog eolais/ Leabhar treorach: Béarla, Fraincis, Gearmáinis    

Ócáidí Séasúracha: Seiceáil roimh ré; úsáid na sonraí teagmhála thuas, le do thoil    

An gceadaítear Fótagrafaíocht / Físeán: Ceadaítear, ach cead a bheith faighte