Pearse Museum - St Endas Park

Iarsmalann an Phiarsaigh agus Páirc Naomh Éanna

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Páirc Naomh Éanna, Bóthar na Gráinsí, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 16. 
Uimhir Theileafóin: +353 1 493 4208
Uimh. Facs:  +353 1 493 6120
Ríomhphost: brian.crowley@opw.ie

Suíomh Gréasáin: Níl 

 

 

Uaireanta Oscailte

2019

Músaem na bPiarsach:
Samhain - Eanáir: Luan agus Céad go Sath,  09.30 - 16.00.  Domh & LSB, 10.00 - 16.00
Dúnta ar an Máirt.
Feabhra:  Luan agus Céad go Sath, 09.30 -17.00.    Domh & LSB, 10.00 - 17.00
Dúnta ar an Máirt.
Márta - Deireadh Fomhair: Luan agus Céad go Sath, 09.30 - 17.30.   Domh & LSB 10.00 - 17.00
Dúnta ar an Máirt.

Páirc Naomh Éanna:
Samhain - Eanáir:  Go laethúil, 09.00 - 16.30      
Feabhra:  Go laethúil, 09.00 - 17.30
Márta & Deireadh Fomhair:  Go laethúil, 09.00 - 18.00 
Aibreán agus Meán Fómhair:  Go laethúil, 09.00 -20.00              
Bealtaine - Lúnasa:  Go laethúil, 09.00 - 21.00
Deireadh seachtaine agus laethanta saoire báinc, oscailte ó 10.00am.
Dúnta Lá Nollag.

Gnáthfhad na Cuairte: 1-2 uair

 

 

Táillí Isteach

Saor in aisce

Áiseanna

Ionad Staidéir ar an Nádúr atá dea-chóirithe, cosán faoi chomharthaí, leithris, áit pháirceála do charranna agus busanna

Bialann/Seomraí Tae: Ta na Seomrai Tae dúnta ar láthair.

 

 

 

Scoil ab ea í seo uair amháin a mbíodh Pádraig Mac Piarais ina bun ach is iarsmalann í anois a bhfuil na tailte atá thart timpeall uirthi coinnithe go hálainn. Tá taispeántais, seomra chun staidéar a dhéanamh ar an dúlra agus taispeántais tharraingteacha ar flóra agus fána na hÉireann agus seó closamhairc dar teideal "This Man Kept a School" i measc na ngnéithe is díol spéise.  Is féidir le cuairteoirí faoi mhíchumas dul isteach ar urlár na talún agus isteach san Ionad Staidéir ar an Dúlra.

Páirc Naomh Éanna: Ceann de na páirceanna is breátha agus is taitneamhaí sa phríomhchathair; tá siúlóidí cois abhann, eas agus gairdín imfhálaithe inti.

 

Suíomh: Tuairim is 8km ó Lár Chathair Átha Cliath  

Bealach(Bealaí) Busanna: Uimh. 16 ón Lár go dtí an stad ós coinne an Pháirc ar Bhóthar na Grainsí. 

Turais Threoraithe :
Le fáil ach iad a iarraidh         
An líon is airde: 40
Fad ama: 30 nóiméad 

Bileog eolais/ Leabhar treorach: Béarla, Gaeilge

Ócáidí Séasúracha: Ceolchoirmeacha amuigh faoin aer i rith shéasúr an tsamhraidh. Seiceáil roimh ré le do thoil; úsáid na sonraí teagmhála thuas 

Ceadaítear Fótagrafaíocht / Físeán: Sonraigh: Tá / Níl 

Faisnéis Bhreise: 
Taispeántas closamhairc: "This Man Kept a School"   
Suíocháin:                             40                                 
Fad ama:                              20 nóiméad  
Teangacha:                           Béarla, Gaeilge