Phoenix Park Visitor Centre - Ashtown Castle

Ionad Cuairteoirí Pháirc an Fhionnuisce agus Caisleán Bhaile an Ásaigh

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8
Uimhir Theileafóin:  +353 1 6770095
Uimh. Facs: +353 1 6726454
Ríomhphost: phoenixparkvisitorcentre@opw.ie 
Suíomh gréasáin: www.phoenixpark.ie 

Uaireanta Oscailte

2019

Ar oscailt ( Caisleán Bhaile an Ásigh sa Phárc)


Samhain - Aibreán: Céadaoin - Domhnach, 09.30 - 17.30

Bealtaine- Deireadh Fómhair : Gach Lá  09.30- 17.45

Níl cead isteach ar Chaisleán Bhaile an Ásaigh ach ar thuras treoraithe.Tosaíonnan an  turas deireanach leathuair roimh am dúnta.

Cead deireanach isteach 20 nóimead roimh am dúnta.

Bionn turais arÁras an Uachtaráin ag fagálón Ionad gach Satharn.

Táillí Isteach

Saor in aisce

Áiseanna

Seó Closamhairc, Taispeántais, leithris, áit pháirceála do charranna / busanna

Bialann/Seomraí Tae: Siopa Caife agus Bialann     

 

Tá taispeántas beoga taitneamhach faoi stair agus faoi fhiadhúlra Pháirc an Fhionnuisce le feiceáil in Ionad na gCuairteoirí. Tá léirmhíniú le fáil ann ag an gcuairteoir ar stair na páirce ón mbliain 3500 R.C. go dtí an lá inniu agus tá taispeántas closamhairc ann faoi Pháirc an Fhionnuisce faoi mar a bhí sí leis na cianta.    Tá Caisleán Bhaile an Ásaigh, túrtheach meánaoiseach a cheaptar a tógadh sa 17ú céad agus atá athchóirithe go hiomlán anois, buailte le hIonad na gCuairteoirí. Tá bialann taobh amuigh d'Ionad na gCuairteoirí freisin. Tá comharthaí eolais crochta ag séadchomhartha, An Féinics, mar threoir chuig an Ionad.  

Suíomh: 4km ó lár Bhaile Átha Cliath; i bPáirc an Fhionnuisce, comharthaí eolais crochta ag an séadchomhartha, An Féinics.

Bealach (Bealaí) Busanna: Bus 37, 38, 39 agus 70 ó Sráid Hawkins go dtí Timpeallán an Halfway House ar Bhóthar na hUaimhe. Téigh isteach sa pháirc ag Geata Bhaile an Ásaigh, siúil tuairim is 190 méadar chomh fada leis an acomhal T agus iompaigh ar thaobh do láimhe clé. Siúil ar feadh 10 nóiméad go dtí go sroicheann tú an foirgneamh ar do chlé. Lean an cosán ar thaobh na láimhe deise chuig na crainn agus cúlgheata Chaisleán an Ásaigh.  Bus Uimh. 46A ó Shráid Uí Chonaill go dtí Geata an Chuarbhóthair Thuaidh (siúlóid 30 nóim ón nGeata).

Turais Threoraithe :           
An líon is airde: 30 - 40
Fad ama: 1 uair  

Bileog eolais/ Leabhar treorach: Béarla         

Ócáidí Séasúracha: Seiceáil ag an suíomh roimh ré; úsáid na sonraí teagmhála thuas, le do thoil. 

An gceadaítear Fótagrafaíocht / Físeán: Ceadaítear - Ag Ionad na gCuairteoirí agus i gCaisleán Bhaile an Ásaigh.  Ní mór cead a fháil más le haghaidh tráchtála.

Faisnéis Bhreise: Bealach isteach do dhaoine faoi mhíchumas. Tá ardaitheoir ann.