Kilmainham Gaol

Príosún Chill Mhaighneann

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Bóthar Inse Chór, Cill Mhaighneann, Baile Átha Cliath 8
Uimh. Theileafóin:  +353 1 453 5984
Uimh. Fhacs:  +353 1 453 2037
R-phost:  kilmainhamgaol@opw.ie
Suíomh gréasáin:  Dada

Uaireanta Oscailte

2019

Ar oscailt gach Lá an bhliain ar fad
Dunta 24, 25 agus 26 Nollaig

 

Táillí Isteach

Is iad na praghsanna ar líne Aosach € 8, Sinsearach € 6, Leanbh / Mac Léinn € 4 agus Teaghlaigh € 20.
Is iad na praghsanna siúlóid-suas do Dhaoine Fásta € 9, Sinsearach € 7, Leanbh / Mac Léinn € 5 agus Teaghlaigh € 23.

Áiseanna

Leithris, leithris do dhaoine atá faoi mhíchumas, ionad friothála ar naíonáin, ionad taispeántais

Bialann/Seomraí tae:  Tá - Seomra Tae

Le cuimneachán 1916 a chomóradh tá 5000 ticéid saor in aisce le haghaidh Iarsmalann Phríosúin Chill Mhaighneann á cuir ar fáil ag Oifig Na nOibreacha Poiblí i rith Mí Aibreáin agus Mí Bealtaine 2016. Baineann uasmhéad 4 thicéid le gach áirithint.

Beidh cuairteoirí in ann ticéidí íoctha le cuairt a thabhairt ar Phríosúin Chill Mhaighneann a chuir in áirithe ó Dé hAoine 8ú Aibreáin.

Is féidir ticéidí a chuir in áirithe anseo.  www.kilmainhamgaolmuseum.ie

Ceann de na príosúin nach bhfuil in úsáid is mó atá san Eoraip, a chlúdaíonn formhór na dteagmhas laochta agus tragóideach i dteacht chun cinn na hÉireann mar náisiún nua-aimseartha ó na 1780dí go dtí na 1920dí. Ar na nithe is díol spéise tá mórthaispeántas ag déileáil le stair pholaitiúil agus choiriúil an phríosúin agus lena athchóiriú. Áirítear taispeántas closamharc sa turas ar an bpriosún. Is féidir turais a shocrú do chuairteoirí a bhfuil riachtanais speisialta acu ach socrú a dhéanamh roimh ré.

Suíomh: 3.5km ó lár Bhaile Átha Cliath

Bealaí Bus:  Uimh. 69, 79, go léir ó Ché Astúin, Baile Átha Cliath 2
Uimh 13 & 40 ó Sráid Uí Chonaill.  Féach ar http://www.dublinbus.ie/Route-Planner/ le tuilleadh eolais

LUAS.  An líne dearg - an stad ar Bóthair na Siúire.  Féach ar http://www.luas.ie/suir-road.html le tuilleadh eolais

Turais faoi Threoir: Rochtain ar Phríosún Chill Mhaighneann trí Thuras faoi Threoir Amháin
Ní mór do gach grúpa (níos mó na 10) áirithiú a dhéanamh roimh ré
Uasmhéid:  45 - 50 Aga:  60 nóiméad

Bileog/Leabhar Treorach:  Béarla, Gaeilge.    Kilmainham Gaol Irish  

Imeachtaí Seásúrtha:  Déan seiceáil roimh ré le do thoil ag úsáid na sonraí teagmhála atá liostáilte thuas.

Fótagrafaíocht / Físeán ceadaithe:  Fótagrafaíocht - Tá  Físeán - Níl

Eolas Breise:  Tabhair faoi deara le do thoil gur láithreán an-ghnóthach é seo agus b'fhéidir go gcuirfí moill ar thurasóirí.  Bíonn an taobh istigh den Phríosún an-fhuar i rith an gheimhridh - bí gléasta i gceart chuige le do thoil.