Grangegorman - 01

Reilig Mhíleata Ghráinseach Ghormáin

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Ascaill an Chiardhuibh, Baile Átha Cliath 7
Uimh. Theileafóin:  +353 1 821 3021
Uimh. Fhacs:  Dada          
R-phost:  superintendent.park@opw.ie             
Suíomh gréasáin:  Dada 

Uaireanta Oscailte

2019

Ar oscailt: An Bhliain ar fad, 10.00 - 16.00 gach lá                                    

Meánfhad Turais:  30 - 45 nóiméad.                            

Táillí Isteach

Saor ó Tháille

Áiseanna

Bialann/Seomraí tae:  Dada

Ceann de na reiligí míleata is mó i mBaile Átha Cliath.  Cruthaíonn na crainn lánfhásta agus na faichí dea-choimeádta atmaisféar machnamhach sa reilig ilchreidmheach seo a leagadh amach i 1876.  Tá mórionadaíocht ag uaigheanna cogaidh anseo chomh maith le háitritheoirí Scoil Mhíleata Royal Hibernian ar Ospidéal Naomh Muire anois atá ann i bPáirc an Fhionnuisce.  Pointe inspéise is ea an líon mór daoine a fuair bás ar bord an R.M.S. Leinster i 1918, roinnt seachtainí roimh dheireadh an Chéad Chogadh Domhanda, atá curtha anseo freisin chomh maith le Liefteanantcheannasaí ón gCabhlach Ríoga, a bhean agus a iníon.

Suíomh:  Suite in aice le lár na cathrach i mBaile Átha Cliath 7

Bealaí Bus:  Uimh. 37            

Turais faoi Threoir:  Féintreoraithe     

Bileog/Leabhar Treorach:  Dada     

Imeachtaí Seásúrtha:  Déan seiceáil roimh ré le do thoil ag úsáid na sonraí teagmhála atá liostáilte thuas

Fótagrafaíocht / Físeán ceadaithe:  Tá, ach is gá cead a fháil d'fhótagrafaíocht tráchtála.