Fáilte chuig Oidhreacht Éireann

Cabhraíonn oidhreacht thógtha agus nádúrtha na hÉireann linn tuiscint a fháil ar an stair. Is féidir an stair seo a rianú ónár sibhialtacht is luaithe chuig tús ár náisiúin nua-aimseartha, ag taisteal tríd na haoiseanna idir eatarthu.

De réir a chéile, tá aird idirnáisiúnta á díriú ar chaomhnú oidhreacht nádúrtha agus thógtha an domhain. Tá páirceanna náisiúnta agus limistéir chosanta eile mar chuid de líonra domhanda.

Is é ceann d’fhreagrachtaí Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) oidhreacht thógtha na hÉireann a chosaint agus a chaomhnú. Tá an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, (REOG) freagrach as cosaint agus caomhnú oidhreacht nádúrtha na hÉireann agus comhoibríonn sí leis an Aontas Eorpach chun a chinntiú go dtugtar aire do limistéir chosanta in Éirinn a mbaineann luach Eorpach leo.

Is é dualgas príomhúil an OPW agus na REOG oidhreacht na hÉireann a chosaint agus a chothabháil do na glúine amach romhainn, agus mar sin, iarrtar ar chuairteoirí meas a léiriú ar na láithreáin a thugann siad cuairt orthu, agus comhoibriú i gcónaí leis an bhfoireann ar an láithreán.  Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfaidh rochtain ar láithreáin áirithe a bheith teoranta mar thoradh ar oibreacha cothabhála riachtanacha. Uirlisí