Trim Castle

Caisleán Bhaile Átha Troim

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Baile Átha Troim, Co. na Mí     
Teil: +353 46 943 8619   +353 46 9438964
Facs: +353 46 943 8618  
ríomhphost: trimcastle@opw.ie
Láithreán Gréasáin: níl ar fáil

Uaireanta Oscailte

2020

Samhain - Eanáir (Gach Lá) 9.00 - 17.00

Feabhra - 16 Márta (Gach Lá) 9.30 - 17.30

17 Márta - 30 Meán Fómhair (Gach La) 10.00-18.00

Deireadh Fómhair (Gach Lá) 9.30 - 17.30

Dúnta an deireadh seachtaine roimh an Nollaig agus roimh an bhliain nua

Tabhair faoi deara nach mór gach grúpa in áirithe roimh ré.

Meánfhad Cuairte: 1 - 2 uair an chloig

 

Táillí Isteach

Caisleán leis an Daingean
Duine Fásta: €5.00
Grúpa & Seanóir: €4.00
Leanbh / Mac Léinn: €3.00
Teaghlach: €13.00

Caisleán gan an Daingean
Duine Fásta: €2.00
Grúpa & Seanóir: €1.00
Leanbh / Mac Léinn: €1.00
Teaghlach: €4.00

Áiseanna

Painéil taispeántais le léaráidí den chaisleán mar a bhí, leithris, turais treoraithe.  Clós páirceála poiblí gar don láithreán.   Tabhair faoi deara le do thoil ní mór íoc as páirceáil sa charrchlós agus tá teorainn 2 uair an chloig leis. Níl ar fáil

 

 

 

Bialann/Seomraí Tae: 

 

Thóg Hugh de Lacey agus a mhac Walter Caisleán Bhaile Átha Troim, an caisleán Angla-Normannach is mó in Éirinn, thar thréimhse tríocha bliain. Thug Rí Anraí II Saoirse na Mí do Hugh de Lacey i 1172 mar iarracht srian a chur le beartais fhorleathnaitheacha Richard de Clare (Strongbow).   Thart ar 1176, cuireadh tús le tógáil an Daingin ollmhóir le trí urlár, daingean lárnach an chaisleáin, ar láithreán dún adhmaid níos luaithe.   Bhí an túr ollmhór le fiche taobh seo, atá croschruthach, cosanta ag díog, imbhalla agus móta. 

 

Suíomh:  Lár Bhaile Átha Troim (is Baile Oidhreachta é Baile Átha Troim)

 

Busbhealach/Busbhealaí:  Déan teagmháil le hIonad Taistil Bus Éireann + 353 1 8366111            

 

Turais Treoraithe:    

 

Turas deireanach 1 uair an chloig roimh am dúnta

 

Cead isteach sa Daingean le turas treoraithe amháin ar chúiseanna sábháilteachta

 

Bileog/Treoirleabhar:  Béarla, Fraincis, Gearmáinis    

 

Imeachtaí Séasúracha:  Déan iad a sheiceáil roimh ré trí leas a bhaint as na sonraí teagmhála thuas

 

 

 

Tabhair faoi deara, le do thoil, gur láithreán an-ghnóthach é seo, agus go bhféadfadh moilleanna a bheith i gceist le linn an tsamhraidh.  Ní féidir ráthaíocht a thabhairt go mbeidh tú in ann rochtain a fháil air.  Tar go luath, le do thoil, chun nach mbeidh díomá ort.

 

Níl an Daingean inrochtana ag cuairteoirí faoi mhíchumas agus níl ach rochtain theoranta acu ar thailte an chaisleáin.   Tá painéil mhínithe ar thailte an chaisleáin agus mar sin is féidir leat do thuras féin a threorú.

 

 

 

Tá rochtain an-teoranta ag cuairteoirí faoi mhíchumas.  Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil roinnt de na staighrí sa Daingean an-ghéar agus an-chúng. 

 

 

Eolas breise: 

 

 

Tógáil grianghraf/físeán ceadaithe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cead isteach sa daingean le turas treoraithe amháin

 


Uasmhéid daoine:  20  

 


Fad ama:  45 nóiméad