Kilmacurragh

Cill Mhochura

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Cill Bhríde, Co. Chill Mhantáin
Teil:  0404 48844, +353 (0) 1 8570909
Facs:  TBC  
R-phost:  botanicgardens@opw.ie 
Suíomh gréasáin:  www.botanicgardens.ie

Uaireanta Oscailte

2020

Lár na Samhna go Lár Feabhra: Go Laethúil, 09.00 - 16.00
Lár Feabhra go Lár na Samhna: Go Laethúil, 09.00 - 18.00
Meánfhad Turais: 1 uair an chloig

Táillí Isteach

Saor in aisce

Áiseanna

Carrchlós, leithris phoiblí

Bialann/Seomraí tae:  Dada

Is iad Garraithe Náisiúnta na Lus atá i mbun Chrannlann Kilmacurragh anois.  Déanadh athchóiriú air le blianta beaga anuas, agus tá an Chrannlann ag forbairt mar ionad do bhailiúchán plandaí ó réigiúin mheasartha an domhain, ar a n-áirítear an tSín, an tSile agus na Himiléithe.  Is féidir le cuairteoirí taitneamh a bhaint as gnéithe mar shiúlóidí coille sa chrannlann, na ciumhais dúbailte a athchóiríodh le déanaí, siúlóid stairiúil iúir, linn agus cluainte ina bhfuil lusanna fiáine dúchasacha.

Tá cáil ar leith ar an gCrannlann de bharr a cuid crann buaircíneacha, a ródaideandróin agus cailctheifigh eile, (plandaí ar fuath leo aol) agus tá cuid de na samplaí is fearr den chineál sin speiceas sna hoileáin seo ann.  Chuir Thomas Acton formhór na crannlainne sa 19ú haois, in éineacht le David Moore agus a mhac Sir Frederick Moore, ar choimeádaithe iad ar Gharraithe Náisiúnta na Lus ag an am sin.  Tá mórphlandáil nua á chur leis an mbailiúchán inniu, a bhailigh foireann Gharraithe Náisiúnta na Lus ó iliomad áiteanna éagsúla ar fud an domhain chun tacú lena gcuid oibre eolaíochta, caomhnaithe, gairneoireachta agus oideachais.   Ceadaíonn ithir éagsúil agus toscaí aeráide Kilmacurragh le rath cuid mhór speiceas a bheadh ag streachailt nó nach bhféadfaí a fhás lasmuigh i nGlas Naíon.

Suíomh:  .Timpeall 5km den N11 Bóthar Bhaile Átha Cliath go Loch Garman ag teach tábhairne an Beehive

Bealaí Bus:  Déan Teagmháil le hIonad Taistil Bhus Éireann ag +353 1 8366111

Turais faoi Threoir: 
Aga:  1 uair an chloig
12.00pm agus 3.00pm go laethúil, saor in aisce

Bileog/Leabhar Treorach:     Béarla 

Imeachtaí Seásúrtha:  Déan seiceáil roimh ré le do thoil ag úsáid na sonraí teagmhála atá liostáilte thuas

Fótagrafaíocht / Físeán ceadaithe:  Tá, ach cead a fháil