Clonamcnoise

Cluain Mhic Nóis

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Cluain Mhic Nóis, Droichead na Sionainne, Baile Átha Luain, Co. Uíbh Fhailí
Teil:           +353 (0) 90 9674195
Facs:          +353 (0) 90 9674273
Ríomhphost:     clonmacnoise@opw.ie
(Le haghaidh an eolais amháin, ní mór na háirithintí uile a dhéanamh ar ghuthán/facs)

Uaireanta Oscailte

2019

Samhain - Lár an Mhárta: Gach lá, 10:00 - 17:30
Lár an Mhárta - Bealtaine: Gach lá, 10:00 - 18:00
Meitheamh - Lúnasa: Gach lá, 09:00 - 18:30
Meán Fómhair - Deireadh Fómhair: Gach lá, 10:00 - 18:00
(Tá an cead isteach deireanach 45 nóiméad roimh am dúnta)
(Dúnta ar Lá na Nollag agus Lá Fhéile Stiofáin )

Táillí Isteach

Fásta: € 8.00
Sen / Grúpa: € 6.00
Leanbh / Mac Léinn: € 4.00
Teaghlaigh: € 20.00

Ní mór do gach grúpa a bheith réamh in áirithe

Áiseanna

Taispeántais, leithris (lena n-áirítear leithris do chuairteoirí faoi mhíchumas), clós páirceála do ghluaisteáin agus busanna
Bialann/Seomraí Tae:            Seomra Tae - Suíocháin: 30 - 40

Is láithreán Luath-Chríostaíochta é seo a bhunaigh Naomh Ciarán i lár an 6ú haois ar bhruach thoir Abhainn na Sionainne. Ar an láithreán tá fothraigh ardeaglaise, seacht séipéal (10ú - 13ú haois), dhá chloigtheach, trí ardchros agus an bailiúchán is mó de leaca uaighe na Luath-Chríostaíochta in Iarthar na hEorpa. Tá na hardchrosa bunúsacha agus roinnt leaca uaighe ar taispeáint san ionad cuairteoirí.

Déantar cur síos ar stair fhada ilchineálach Chluain Mhic Nóis i láithreoireacht chlosamhairc a thaispeántar san ionad cuairteoirí. Tá taispeántais ann freisin a léiríonn plandaí, ainmhithe agus tírdhreach an réigiúin.

 

Suíomh:   21km ó Bhaile Átha Luain le comharthaí bóthair ón N62, nó 20km ó Bhéal Átha na Sluaighe le comharthaí bóthair ón R357

Busbhealaí:   Oibreoirí príobháideacha amháin

Turais Treoraithe:  
Uasmhéid daoine:  60
Fad ama: 30 nóiméad

Bileog/Treoirleabhar:  Gaeilge, Béarla, Gearmáinis, Iodáilis, Spáinnis agus Fraincis

Imeachtaí Séasúracha:  Seirbhís bhliantúil Eaglais na hÉireann amuigh faoin aer i mí Iúil.  Lá Pátrúin bliantúil Naomh Ciarán i mí Mheán Fómhair.  Déan teagmháil leis an láithreán, le do thoil, mar féadfaidh athrú teacht ar na dátaí i gceist gach bliain.

Tógáil grianghraf/físeán: Ceadaithe, ach amháin sa téatar closamhairc

Ní mór ceadúnas a fháil má tá sé chun críocha tráchtála

Eolas breise:
Láithreoireacht Chlosamhairc:
Ainm:               Ciarán's City Fair
Suíocháin:         56
Fad ama:          20 nóiméad
Teangacha:       Béarla, Gearmáinis, Iodáilis, Fraincis 

Rochtain:
Tá an t-ionad cuairteoirí go hiomlán inrochtana ag cuairteoirí faoi mhíchumas
Tá rochtain theoranta ag cuairteoirí faoi mhíchumas ar an láithreán

Tabhair faoi deara, le do thoil, gur láithreán an-ghnóthach é seo, agus go bhféadfadh moilleanna a bheith i gceist le linn an tsamhraidh.