Glendalough Visitor Centre

Ionad Cuairteoirí Ghleann Dá Loch

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Gleann Dá Loch, Bré, Co. Chill Mhantáin
Teil:    +353 (0) 404 45325/45352
Facs:  +353 (0) 404 45626
R-phost:  george.mcclafferty@opw.ie
Suíomh gréasáin:  Dada

Uaireanta Oscailte

2019

Oscail an bhliain ar fad:

Lár an Mhárta - Lár Dheireadh Fómhair: Go Laethúil     09.30 - 18.00
Lár Dheireadh Fómhair - Lár an Mhárta: Go Laethúil     09.30 - 17.00
Bíonn an iontráil deireanach 45 noiméad sula ndúntar

Meánfhad Turais:  1 - 1 ½ uair an chloig 

Táillí Isteach

Duine Fásta: €5.00
Grúpa & Seanóir: €4.00
Páiste / Mac Léinn: €3.00
Teaghlach: €13.00
Ní mór do ghrúpaí réamháirithint a dhéanamh. Glactar le háirithintí ar an teileafón nó ar fhacs. Ní ghlactar le háirithintí ar r-phost.

Áiseanna

Leithris, leithris do dhaoine faoi mhíchumas, clós do charranna/busanna/rothair, rian féintreoraithe, boird phicnice lasmuigh, faichí fairsinge.

Bialann/Seomraí tae:  Dada

Bhunaigh Naomh Caoimhín an lonnaíocht eaglasta luath-Chríostaí seo sa 6ú haois. É suite i ngleann oighreach ina bhfuil dhá loch, ar iarsmaí na mainistreach tá cloigtheach den scoth, séipéil de chloch agus iliomad cros. Tá taispeántas suimiúil agus léiriú closamhairc san Ionad Cuairteoireachta. Tá turais faoi threoir i bhFraincis, Iodálais agus Spáinnis ar fáil ó cheann ceann rith na bliana ach réamháirithint a dhéanamh. Tá lánrochtain ar Ionad na gCuairteoirí do dhaoine atá faoi mhíchumas. Tá rochtain ar Shuíomh na Mainistreach an-deacair do dhaoine i gcathaoir rotha.

Suíomh:  Suite i nGleann Dá Loch

Bealaí Bus:
Seirbhís Bus Naomh Caoimhín  +353 1 2818119
Turais Lae á reáchtáil ag Bus Éireann.

Turais faoi Threoir:
Ar fáil ach iad a iarraidh
Uasmhéid:        40 - 50
Aga:     30 - 40 nóiméad

Bileog/Leabhar Treorach:  Béarla, Gaeilge, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis      

Imeachtaí Seásúrtha:  Déan seiceáil roimh ré le do thoil ag úsáid na sonraí teagmhála atá liostáilte thuas.

Fótagrafaíocht / Físeán ceadaithe:  Tá.  Is gá cead a fháil d'fhótagrafaíocht tráchtála.

Eolas Breise: 

Láithreoireacht Chlosamharc:       
"Éire na Mainistreacha"
Acmhainn Suite: 90
Aga: 17 nóiméad
Teanga: Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis