Dwyer McAllister Cottage

Teachin Uí Dhuibhir - Mhic Alastair

Sonraí Teagmhála

Seoladh:  Doire na Muc, Cnoc an Aragain, Co. Chill Mhantáin
Teil:        +353 (0) 404 45325/45352 (Ionad Cuairteoirí Ghleann Dá Loch)
Facs:      +353 (0) 404 45626 (Ionad Cuairteoirí Ghleann Dá Loch)
Ríomhphost:  george.mcclafferty@opw.ie
Láithreán Gréasáin:  Níl ar fáil

Uaireanta Oscailte

2020.

Chuir fios ar +353 404 45325/45352 (Ionad Cuairteoirí Ghleann Dá Loch) le cead isteach.

Lár an Mheithimh - Lár Mheán Fómhair: Gach lá, 14.00 - 18.00
Tá an cead isteach deireanach 45 nóiméad roimh am dúnta.
Meánfhad na Cuairte:  30 nóiméad  

Táillí Isteach

Saor in aisce

Áiseanna

Taispeántas, Leithreas

Bialann/Seomraí Tae:  Níl ar fáil

Tá an teachín seo suite i scáth shliabh Chéidín ag ceann bóithrín féarúil ar an mbóthar ó Dhún Ard go Ráth Daingin i gCo. Chill Mhantáin. Is sampla maith é de theachín ceann tuí traidisiúnta tógtha le cloch áitiúil agus aoldathaithe laistigh agus lasmuigh. Is sa teachín seo, i ngeimhreadh 1799, a throid an ceannairceach cáiliúil Micheál Ó Dhuibhir leis na fórsaí Briotanacha mórthimpeall air, agus d'éalaigh sé uaidh ar deireadh thar shléibhte a bhí faoi chlúdach sneachta. Níos déanaí, loiteadh an teachín le tine agus ní raibh ach fothrach de ann ar feadh beagnach 150 bliain. Athchóiríodh é mar shéadchomhartha go déanach sna 1940í, agus rinneadh é a dheisiú arís agus cuireadh díon nua air i 1992.

Rochtain theoranta ag cuairteoirí faoi mhíchumas.

 

Suíomh:  9km ó dheas soir ó Dhún Ard

Busbhealach/Busbhealaí:  Níl ar fáil

Turais Treoraithe:  Níl ar fáil

Bileog/Treoirleabhar:  Béarla           

Imeachtaí Séasúracha:  Déan iad a sheiceáil roimh ré trí leas a bhaint as na sonraí teagmhála thuas

Tógáil grianghraf/físeán ceadaithe:  Tá.  Ní mór cead a fháil chun grianghrafadóireacht tráchtála a dhéanamh.