Adare Castle

Caisleán Átha Dara

Sonraí Teagmhála

Seoladh: Áth Dara, Co. Luimnigh.
Uimh. Theileafóin: +353 61 396666
Facs: +353 61 396932
Riomhphost: info@adareheritagecentre.ie

Uaireanta Oscailte

2020

1 Iúil - 30 Meán Fómhair .
Meánfhad cuairte: 1 uair.

Táillí Isteach

Duine Fásta: €9.00
Leanbh, Seanóirí, Scoláirí: €7.00
Teaghlach: €20.00

Áiseanna

Saoráidí: Páirceáil saor in aisce (Chóiste Friendly) ar oscailt gach lá, Leithris, leithreas do dhaoine faoi mhíchumas ar fáil in Ionad Oidhreachta Átha Dara.

Bialann/Seomraí Tae: Tá bialann in Ionad Oidhreachta Átha Dara.

Tá Áth Dara aitheanta mar shampla breá den chaisleán meánaoiseach daingnithe in Éirinn agus tá sé ar cheann de na sárchaisleáin atá suite i gContae Luimnigh. Tá sé tógtha ar láthair straitéiseach ar an mbruach ó thuaidh d'abhainn na Máighe ar ráth a bhí ansin roimhe, áit a raibh sé in ann trácht na habhann a rialú.

Ba dhaingean tábhachtach leis an Iarla Deasumhan a bhí ann. Daingean láidir cearnógach atá i gcroí cosanta an chaisleáin agus é tógtha taobh istigh de bharda a bhfuil falla thart air agus móta taobh amuigh de. Tá an halla mór le taobh na habhann, agus fuinneoga ó thús an 13ú haois ag breathnú amach ar an abhainn, agus tá cistin agus bácús in aice láimhe.

Thosaigh tionscadal mór caomhnaithe agus athchóirithe ar an láithreán i 1997.

Déantar rochtain go dtí Caisleán Átha Dara a bhainistiú i bpáirtíocht le hIonad Oidhreachta Átha Dara atá suite ar an bPríomhshráid, Áth Dara. Bíonn turais threoraithe á reáchtáil ó Ionad Oidhreachta Átha Dara agus bíonn seirbhís tointeála bus ar fáil go dtí agus ón gcaisleán.

 

Suíomh: Tá Caisleán Átha Dara suite in aice leis an bpríomhdhroichead bóthair ar abhainn na Máighe ar an N21 isteach go dtí Áth Dara as Luimneach (Ná déan dearmad, áfach, gur trí Ionad Oidhreachta Átha Dara a eagraítear rochtain cuairteoirí go dtí Caisleán Átha Dara).

Turais Threoraithe: Is i ngrúpaí treoraithe ó Ionad Oidhreachta Átha Dara amháin a bhíonn rochtain ar Chaisleán Átha Dara.