Scattery Island Centre

Inis Cathaigh

Sonraí Teagmhála

Seoladh:   Cill Rois, Co. an Chláir
Uimh. Gutháin:   +353 65 682 9100 (Ennis Friary Contact No.)
Uimh. Facs:   Níl ann
Ríomhphost:  scatteryisland@opw.ie
Láithreán Gréasáin:  Níl ann

Uaireanta Oscailte

 

2019

23 Bealtaine - 25 Meán Fómhair Gach Lá, 10.00 - 18.00 (uaireanta cuairte molta)
Déan teagmháil leis an oibritheoir báid áitiúil maidir le hamanna seolta báid 

Meánfhad Cuairte: 1 - 2 uair

Táillí Isteach

Saor in aisce
Táille ar leith a fhorchur ag oibritheoir/í báid

Áiseanna

Leithris
Bialann/Seomraí Tae: Níl ann

Tá lonnaíocht mhanach a bhunaigh Naomh Seanán, arb as an oileán dó, go luath sa 6ú haois ar Inis Cathaigh, oileán atá suite thart ar mhíle amach ó Chill Rois. 

Tá fothraigh sé shéipéal agus ceann de na Cloigthithe is airde in Éirinn, atá 120 troigh ar airde agus neamhghnách mar go bhfuil a dhoras ag leibhéal na talún ar an oileán.   Bhí mórán ionsaithe ar Inis Cathaigh síos tríd na haoiseanna; d'ionsaigh na Lochlannaigh é go luath sa 9ú haois ach fuair Briain Ború an t-oileán ar ais ina dhiaidh sin.  Meastar gurb as an bhfocal Lochlannach do thaisce "Scatty" a tháinig "Scattery". 

Is é Teampall Naomh Mhuire an príomhshéipéal ar an oileán, lonnaithe in aice an chloigthí.  Bhí deoise faoi chúram Inis Cathaigh tráth sa 12ú haois.  Tá samhailchloigeann easpaig taobh amuigh d'fhuinneog thoir an Teampaill agus creidtear gur chloigeann Naomh Seanáin é.  Tá meas agus urram ag na hoileánaithe ar thobar naofa, ar a dtugtar Tobar Sinean in aice an chloigthí.  Tá ceangal ag an tobar le gnás a bhíonn ann ar Lá Fhéile Seanáin, an 8ú Márta chomh maith.  Glactar leis gur bhásaigh Naomh Seanán sa bhliain 544 agus gur cuireadh é i Leaba Sheanáin in aice Teampaill Sheanáin, séipéal beag Rómhanúil ón 12ú haois. 

Tá taispeántas ar stair an oileáin le feiceáil san ionad fáilte atá lonnaithe gar don ché. 

Láthair: Turas báid 2.5km ó Mhuiríne Chill Rois

Bealaí Bus: Déan teagmháil le hIonad Taistil Bhus Éireann  +353 1 8366111 (maidir le taisteal go Cill Rois)            

Turais Threoraithe: Tá

Bileog Eolais/Treoirleabhrán: Béarla     

Imeachtaí Séasúracha: Seiceáil roimhré agus na mionsonraí teagmhála thuasluaite á n-úsáid

Grianghrafadóireacht / Físthaifeadadh ceadaithe: Tá ach ceadúnas ag teastáil ar chúiseanna tráchtála 

Eolas Breise: Tabhair ar aird le do thoil go bhfuil taisteal chuig an oileán ag brath ar an aimsir/an taoide.