Inrochtaineacht

Tá Oidhreacht Éireann tiomanta d'fhaisnéis agus seirbhísí a sholáthar atá go hiomlán inrochtana ag ár gcustaiméirí uile. Rinneadh iarracht an láithreán gréasáin a dhéanamh chomh hinrochtana agus is féidir, is cuma faoi chumas nó míchumas an úsáideora. Cuireann dearadh maith feabhas ar inrochtaineacht do na húsáideoirí uile. Dearadh é de réir na dTreoirlínte Inrochtaineachta d’Ábhar Gréasáin WC3. Comhlíonann sé formhór na seicphointí le tosaíocht 1, 2 agus 3, faoi réir roinnt soiléirithe a mhínítear thíos.

Dearadh an Láithreáin Ghréasáin

Forbraíodh an láithreán gréasáin le XHTML agus Stílbhileoga Cascáideacha atá comhoiriúnach le léitheoirí scáileáin agus atá níos inrochtana.  Dearadh é ar bhealach a sheachnaíonn tranglam agus a chuireann stíl nascleanúna chomhleanúnach ar fáil. Trí dhathanna, breadcrumbs agus naisc leis na réimsí téamacha príomhúla a úsáid ar gach leathanach, tá sé níos éasca dul timpeall an láithreáin.

Tá ábhar an láithreáin ghréasáin scartha ó na gnéithe lena gcuirtear an láithreán i láthair, rud a chiallaíonn go bhfuil sé inrochtana ag cuairteoirí a úsáideann teicneolaíochtaí cosúil le léitheoirí scáileáin.

Dearadh an láithreán gréasáin thart timpeall ar limistéir réigiúnacha chun go mbeadh sé níos éasca dul timpeall an láithreáin.

Clómhéid

Tá an rogha ag gach úsáideoir an clómhéid atá in úsáid ar an suíomh a mhéadú nó a laghdú.

Cuardach

Tá inneall cuardaigh nua, Autonomy Ultraseek, in úsáid againn, a chuireann feabhas ar aisghabháil na faisnéise agus a chuir ar ár gcumas feidhm chuardaigh chasta a chur ar fáil.

Íomhánna

Tá cuir síos ALT ag na híomhánna uile, ach amháin más íomhánna maisiúla iad, agus ansin tá luachanna neamhnitheacha acu.

Táblaí

Baintear an úsáid is lú is féidir as táblaí ar an láithreán gréasáin.

Tástáil Brabhsálaithe

Comhlíonann cód an láithreáin ghréasáin caighdeáin XHTML Trasdula. Rinneadh na leathanaigh uile a fhíorú le bailíochtóir Eagraíochtaí W3. Ina theannta sin, déantar leathanaigh shamplacha a sheiceáil leis na brabhsálaithe seo a leanas:

 PC
  • Internet Explorer 5.5 suas go 7.0
  • Firefox 1.0.1 agus níos nuaí
  • Netscape 0.9.6 agus níos nuaí
  • Opera 7.45 agus níos nuaí
  • Lynx 2.8.5 agus níos nuaí 
Mac
  • Safari 1.0.3 agus níos nuaí
  • Firefox 1.0 agus níos nuaí

Is féidir le gach brabhsálaí níos sine rochtain a fháil ar an láithreán gréasáin cé go bhféadfadh an leagan amach grafach a bheith in easnamh san ábhar toisc easpa comhoiriúnachta idir an brabhsálaí agus Stílbhileoga Cascáideacha (CSS).

Inrochtaineacht a Choinneáil

Tá Oidhreacht Éireann tiomanta d'inrochtaineacht an láithreáin ghréasáin seo a choinneáil agus monatóireacht a dhéanamh uirthi. Mar chuid den phróiseas seo, cuirimid fáilte roimh aon tuairim, moladh nó sonraí faoi fhadhbanna a bhíonn ag úsáideoirí.Uirlisí